Danh sách tiểu hành tinh/284501–284600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284501 2007 PU18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
284502 2007 PV24 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
284503 2007 PD26 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284504 2007 PM26 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
284505 2007 PU32 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284506 2007 PO33 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
284507 2007 PP37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
284508 2007 PX38 15/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284509 2007 QU12 21/08/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
284510 2007 RM15 12/09/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
284511 2007 RZ20 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
284512 2007 RQ35 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
284513 2007 RY37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
284514 2007 RS38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
284515 2007 RR45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284516 2007 RJ48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284517 2007 RO64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284518 2007 RY66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
284519 2007 RD80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284520 2007 RB96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284521 2007 RN96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284522 2007 RT97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284523 2007 RM113 11/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
284524 2007 RH120 11/09/2007 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
284525 2007 RP123 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
284526 2007 RN135 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
284527 2007 RU137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
284528 2007 RQ138 15/09/2007 Lulin LUSS 1,9 km MPC · JPL
284529 2007 RM139 07/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
284530 2007 RS145 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
284531 2007 RB148 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
284532 2007 RW157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
284533 2007 RW170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284534 2007 RZ172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284535 2007 RW177 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284536 2007 RJ189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284537 2007 RT199 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284538 2007 RA204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284539 2007 RV204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284540 2007 RA217 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284541 2007 RD218 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
284542 2007 RF244 15/09/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
284543 2007 RC250 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284544 2007 RC252 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284545 2007 RV270 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284546 2007 RX277 05/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
284547 2007 RK278 05/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
284548 2007 RL279 06/09/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
284549 2007 RJ284 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
284550 2007 RF293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
284551 2007 RM301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
284552 2007 RY317 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
284553 2007 RD319 12/09/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
284554 2007 RM324 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
284555 2007 SS9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284556 2007 SD11 22/09/2007 Sandlot G. Hug 1,8 km MPC · JPL
284557 2007 SA13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284558 2007 SZ21 21/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
284559 2007 TD3 05/10/2007 Prairie Grass J. Mahony 2,5 km MPC · JPL
284560 2007 TN6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
284561 2007 TN30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284562 2007 TH32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284563 2007 TR35 07/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284564 2007 TV45 07/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
284565 2007 TR46 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284566 2007 TJ50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284567 2007 TH52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284568 2007 TH54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284569 2007 TD55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
284570 2007 TR55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284571 2007 TR56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284572 2007 TE57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
284573 2007 TP60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284574 2007 TN67 07/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
284575 2007 TC71 13/10/2007 Kitami K. Endate 1,8 km MPC · JPL
284576 2007 TD92 04/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
284577 2007 TQ94 07/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
284578 2007 TH100 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284579 2007 TT102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
284580 2007 TX104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284581 2007 TK132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284582 2007 TY139 09/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
284583 2007 TQ148 07/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
284584 2007 TR152 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
284585 2007 TX176 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284586 2007 TR182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
284587 2007 TD186 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
284588 2007 TD193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284589 2007 TJ193 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284590 2007 TL195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284591 2007 TT199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
284592 2007 TM216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
284593 2007 TG241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284594 2007 TY273 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
284595 2007 TJ283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
284596 2007 TX321 08/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
284597 2007 TP343 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284598 2007 TN372 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
284599 2007 TE382 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284600 2007 TB414 15/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL