Danh sách tiểu hành tinh/283401–283500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283401 2000 SV15 23/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
283402 2000 SX16 23/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
283403 2000 SX18 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283404 2000 SW25 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283405 2000 SK26 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
283406 2000 SA33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283407 2000 SZ39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283408 2000 SA63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283409 2000 SS65 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283410 2000 SC100 23/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
283411 2000 SJ106 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283412 2000 SE112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283413 2000 SS130 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283414 2000 SZ139 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283415 2000 SU148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283416 2000 SO153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283417 2000 SR180 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
283418 2000 SV197 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283419 2000 SK201 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
283420 2000 SO228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283421 2000 SL249 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283422 2000 SH276 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283423 2000 SZ285 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283424 2000 SN317 30/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
283425 2000 SX322 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283426 2000 SL324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
283427 2000 SB363 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
283428 2000 TZ13 01/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
283429 2000 TW29 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283430 2000 TB33 04/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283431 2000 TZ40 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
283432 2000 TH41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
283433 2000 UB11 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
283434 2000 UR71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283435 2000 UJ75 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
283436 2000 UY105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283437 2000 US106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283438 2000 VB54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283439 2000 WE10 23/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
283440 2000 WE12 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283441 2000 WU71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283442 2000 WO84 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283443 2000 WO105 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
283444 2000 WS111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
283445 2000 WP138 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283446 2000 WD168 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283447 2000 WA190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
283448 2000 YK11 19/12/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
283449 2000 YC65 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283450 2001 AW1 02/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
283451 2001 DL47 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283452 2001 FJ4 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283453 2001 FV104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
283454 2001 FX196 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
283455 Philipkrider 2001 FV221 22/03/2001 Kitt Peak SKADS 2,4 km MPC · JPL
283456 2001 HB46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
283457 2001 MQ3 19/06/2001 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
283458 2001 NZ4 13/07/2001 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
283459 2001 OA78 26/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
283460 2001 PD1 04/08/2001 Haleakala NEAT AMO 780 m MPC · JPL
283461 Leacipaola 2001 PX28 14/08/2001 San Marcello L. Tesi 780 m MPC · JPL
283462 2001 PT61 13/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
283463 2001 QZ37 16/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283464 2001 QN72 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
283465 2001 QD111 23/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
283466 2001 QZ116 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
283467 2001 QA124 19/08/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
283468 2001 QJ145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
283469 2001 QK151 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283470 2001 QM153 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
283471 2001 QW172 25/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283472 2001 QT205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
283473 2001 QA233 24/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283474 2001 QJ259 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
283475 2001 QY289 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283476 2001 QY293 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
283477 2001 QY305 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
283478 2001 QR327 17/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283479 2001 RO40 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283480 2001 RT64 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283481 2001 RT96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
283482 2001 RU113 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
283483 2001 RC130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283484 2001 SR7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283485 2001 SQ18 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
283486 2001 SW24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283487 2001 SZ40 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
283488 2001 SU102 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283489 2001 SJ103 20/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
283490 2001 SZ116 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
283491 2001 ST122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283492 2001 SH131 16/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
283493 2001 SA132 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283494 2001 SZ155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283495 2001 SZ156 17/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
283496 2001 ST157 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283497 2001 SL183 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283498 2001 SO227 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
283499 2001 SH232 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
283500 2001 SK258 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL