Danh sách tiểu hành tinh/284201–284300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284201 2006 BB182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
284202 2006 BC182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
284203 2006 BK184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284204 2006 BM192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
284205 2006 BF194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284206 2006 BA196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284207 2006 BO200 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284208 2006 BD203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284209 2006 BL219 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
284210 2006 BV219 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
284211 2006 BU237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284212 2006 BF248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284213 2006 BR252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284214 2006 BT262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284215 2006 BY269 28/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
284216 2006 CD8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284217 2006 CG18 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
284218 2006 CZ25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284219 2006 CQ36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
284220 2006 CP49 03/02/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
284221 2006 CN51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284222 2006 DC2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
284223 2006 DE10 21/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
284224 2006 DV21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284225 2006 DT42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284226 2006 DF44 20/02/2006 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
284227 2006 DK53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284228 2006 DZ53 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
284229 2006 DJ63 22/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284230 2006 DB66 21/02/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
284231 2006 DM71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
284232 2006 DZ73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284233 2006 DJ87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284234 2006 DE112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284235 2006 DK113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284236 2006 DZ122 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284237 2006 DO141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284238 2006 DL166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284239 2006 DW172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284240 2006 DQ192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284241 2006 DZ212 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284242 2006 EO9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284243 2006 EJ10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284244 2006 ES16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
284245 2006 EW25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284246 2006 ES38 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284247 2006 EN39 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284248 2006 ER43 05/03/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
284249 2006 EN50 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284250 2006 FT28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
284251 2006 FP36 21/03/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
284252 2006 FO43 22/03/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
284253 2006 FW45 25/03/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
284254 2006 GC14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
284255 2006 GC20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284256 2006 GH22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284257 2006 GP26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284258 2006 GH27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284259 2006 GC29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284260 2006 GH33 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284261 2006 GB39 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
284262 2006 GY51 07/04/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
284263 2006 HH7 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
284264 2006 HW9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284265 2006 HO22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284266 2006 HL28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284267 2006 HX44 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284268 2006 HK77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284269 2006 HF84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
284270 2006 HY88 18/04/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
284271 2006 HA90 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
284272 2006 HC98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284273 2006 HF99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
284274 2006 HS106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284275 2006 JW4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284276 2006 JL10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284277 2006 JO14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284278 2006 JJ27 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284279 2006 JT40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284280 2006 JA44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284281 2006 JW45 08/05/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
284282 2006 JJ48 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284283 2006 JJ50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284284 2006 JE57 14/05/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
284285 2006 KW11 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284286 2006 KR21 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284287 2006 KO22 20/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
284288 2006 KN35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284289 2006 KM39 20/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
284290 2006 KR59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284291 2006 KE84 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284292 2006 KH86 23/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
284293 2006 KP92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284294 2006 KK100 29/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
284295 2006 KT103 30/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,1 km MPC · JPL
284296 2006 KD109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
284297 2006 KC117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284298 2006 KL120 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284299 2006 KY140 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
284300 2006 KY143 18/05/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL