Danh sách tiểu hành tinh/283201–283300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283201 2010 DG55 21/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
283202 2010 EA43 13/03/2010 Jarnac Jarnac Obs. 5,9 km MPC · JPL
283203 2010 FV13 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
283204 2010 FE20 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
283205 2010 FV48 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283206 2010 GK139 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
283207 2010 HH79 17/04/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
283208 2010 HG105 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
283209 2010 LE92 12/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
283210 2010 MG46 27/02/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
283211 2010 MH69 19/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
283212 2010 NM24 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283213 2010 NY55 10/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
283214 2010 OL23 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
283215 2010 OQ46 22/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
283216 2010 OO63 04/10/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
283217 2010 OV70 25/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
283218 2010 OQ95 28/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
283219 2010 OW123 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
283220 2010 PG10 05/08/2010 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283221 2010 PR26 03/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
283222 2010 PM41 19/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283223 2010 PS79 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283224 2010 QO1 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
283225 2010 QX2 19/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 960 m MPC · JPL
283226 2010 RA51 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283227 2010 RW60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
283228 2010 RD65 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
283229 2010 RS74 31/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
283230 2010 RL118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
283231 2010 RX169 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283232 2010 RY171 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
283233 2010 SB14 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
283234 2010 TG34 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
283235 2010 TX147 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283236 2010 TT162 11/10/2010 Saint-Sulpice B. Christophe 12 km MPC · JPL
283237 2010 UY2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
283238 2010 UL16 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
283239 2010 UC65 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
283240 2010 VJ45 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283241 2010 VA74 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283242 2011 AS30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
283243 2011 DR3 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
283244 2011 DO8 30/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
283245 2011 DM11 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
283246 2011 DK16 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
283247 2011 EU17 01/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
283248 2011 EY19 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
283249 2011 ET28 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
283250 2011 EC29 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283251 2011 EY29 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
283252 2011 EL53 21/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283253 2011 EO78 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
283254 2011 FH1 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
283255 2011 FA3 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
283256 2011 FG4 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
283257 2011 FA8 04/04/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
283258 2011 FH18 30/07/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
283259 2011 FD34 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
283260 2011 FN47 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283261 2011 FR142 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
283262 2011 FU147 02/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
283263 2011 FH151 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
283264 2011 FT151 07/04/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
283265 2011 FM155 06/08/2007 Lulin Observatory LUSS 4,4 km MPC · JPL
283266 2011 GX46 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
283267 2011 GC57 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283268 2011 HB4 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
283269 2011 HY5 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
283270 2011 HS12 07/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
283271 2011 HS18 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
283272 2011 HR19 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
283273 2011 HU25 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
283274 2011 HR28 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283275 2011 HE29 13/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
283276 2011 HF33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283277 Faber 2011 HX34 13/08/2004 Cerro Tololo L. H. Wasserman 790 m MPC · JPL
283278 2011 HE36 06/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283279 Qianweichang 2011 HH38 16/05/2007 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
283280 2011 HC39 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
283281 2011 HR54 05/06/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
283282 2011 HS55 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
283283 2011 HF63 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
283284 2011 HK66 02/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
283285 2011 HJ67 01/04/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
283286 2011 HL67 04/03/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
283287 2011 HN74 14/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
283288 2011 HQ74 22/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
283289 2011 HK80 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
283290 2011 HJ81 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283291 2011 JB18 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283292 2011 JQ27 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283293 2011 JZ28 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
283294 2011 JA31 05/04/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
283295 2011 KK1 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
283296 2011 KZ1 17/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
283297 2011 KT7 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283298 2011 KB8 12/07/2001 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
283299 2011 KN8 19/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283300 2011 KT8 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL