Danh sách tiểu hành tinh/283101–283200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283101 2008 UV173 24/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
283102 2008 UY176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
283103 2008 UB188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
283104 2008 UX188 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
283105 2008 UD210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283106 2008 UJ243 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283107 2008 UX261 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
283108 2008 UR271 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283109 2008 UK280 28/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
283110 2008 UD290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283111 2008 UU298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283112 2008 US304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
283113 2008 UE336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283114 2008 UD342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
283115 2008 UD354 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
283116 2008 UX360 30/10/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
283117 2008 VU 01/11/2008 Tzec Maun E. Schwab 4,5 km MPC · JPL
283118 2008 VX 01/11/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 1,8 km MPC · JPL
283119 2008 VB18 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283120 2008 VX20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
283121 2008 VA50 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283122 2008 VQ53 06/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
283123 2008 VD57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
283124 2008 VS59 07/11/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
283125 2008 WF37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283126 2008 WK38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283127 2008 WE43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283128 2008 WO67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283129 2008 WR76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283130 2008 WC85 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
283131 2008 WM90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
283132 2008 WS96 25/11/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,0 km MPC · JPL
283133 2008 XH39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
283134 2008 XO48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
283135 2008 XL50 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
283136 2008 XV52 03/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
283137 2008 XM55 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
283138 2008 YJ4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 1,7 km MPC · JPL
283139 2008 YQ11 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
283140 2008 YX24 28/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
283141 Dittsche 2008 YW26 28/12/2008 Wildberg R. Apitzsch 2,7 km MPC · JPL
283142 Weena 2008 YV29 29/12/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,9 km MPC · JPL
283143 2008 YO34 31/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
283144 2008 YJ50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
283145 2008 YX73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283146 2008 YW121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283147 2008 YS124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
283148 2008 YF134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
283149 2008 YX139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283150 2008 YT149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
283151 2009 AD8 01/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
283152 2009 AH31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283153 2009 AZ43 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
283154 2009 AD47 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283155 2009 BC14 26/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283156 2009 BR55 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283157 2009 BL60 17/01/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
283158 2009 BZ65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283159 2009 BW99 28/01/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
283160 2009 BC151 29/01/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
283161 2009 BX162 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
283162 2009 BV172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
283163 2009 BL190 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
283164 2009 CR24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
283165 2009 CP64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
283166 2009 DZ15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
283167 2009 DN26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,3 km MPC · JPL
283168 2009 DT117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
283169 2009 DC140 19/02/2009 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
283170 2009 ER4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
283171 2009 FR5 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
283172 2009 FV26 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
283173 2009 HZ62 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
283174 2009 HD81 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283175 2009 JU10 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283176 2009 QF59 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
283177 2009 RR52 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283178 2009 SF1 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
283179 2009 SS35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
283180 2009 SC160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283181 2009 US 17/10/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283182 2009 UJ28 22/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
283183 2009 UG106 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
283184 2009 WA33 10/10/2002 Apache Point SDSS 770 m MPC · JPL
283185 2010 AR30 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283186 2010 BG3 19/01/2010 Dauban F. Kugel 790 m MPC · JPL
283187 2010 BB13 16/01/2010 WISE WISE 7,0 km MPC · JPL
283188 2010 BV15 16/01/2010 WISE WISE 7,6 km MPC · JPL
283189 2010 CG4 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
283190 2010 CO5 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
283191 2010 CQ39 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
283192 2010 CE44 13/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,5 km MPC · JPL
283193 2010 CM88 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
283194 2010 CS91 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
283195 2010 CS120 15/02/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
283196 2010 CC150 14/02/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
283197 2010 CT170 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
283198 2010 CK184 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
283199 2010 DP13 16/02/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
283200 2010 DH37 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL