Danh sách tiểu hành tinh/283801–283900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283801 2003 SA94 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
283802 2003 SX101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
283803 2003 SR106 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
283804 2003 SW116 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
283805 2003 SE130 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283806 2003 SM133 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
283807 2003 SM137 20/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
283808 2003 SN143 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
283809 2003 SE176 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283810 2003 SU182 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 980 m MPC · JPL
283811 2003 SA204 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
283812 2003 SQ208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
283813 2003 SD233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283814 2003 SS244 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283815 2003 SU251 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283816 2003 SK266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283817 2003 SP274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283818 2003 SV297 18/09/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
283819 2003 SE303 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
283820 2003 SE309 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
283821 2003 SK324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283822 2003 SB340 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
283823 2003 SX401 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
283824 2003 TB5 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
283825 2003 TE9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283826 2003 TP12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
283827 2003 TP15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
283828 2003 TE28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283829 2003 TT53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283830 2003 TT58 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
283831 2003 UP4 16/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283832 2003 UC9 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283833 2003 US18 19/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
283834 2003 UY31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283835 2003 UT34 26/10/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
283836 2003 UY58 16/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
283837 2003 UP59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
283838 2003 UM83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
283839 2003 UJ98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
283840 2003 UV102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283841 2003 UW106 18/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
283842 2003 UQ108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
283843 2003 UH113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
283844 2003 UH116 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283845 2003 UE126 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
283846 2003 UO134 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
283847 2003 UX136 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283848 2003 UG146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
283849 2003 UR151 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
283850 2003 UL181 21/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283851 2003 UU212 23/10/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
283852 2003 UF233 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
283853 2003 UQ256 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
283854 2003 UX274 30/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
283855 2003 UD277 30/10/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
283856 2003 UW331 18/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
283857 2003 UP341 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
283858 2003 VY10 15/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283859 2003 WS28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283860 2003 WG38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283861 2003 WB39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
283862 2003 WB73 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283863 2003 WG76 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283864 2003 WY82 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283865 2003 WC98 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
283866 2003 WY102 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
283867 2003 WC104 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
283868 2003 WU150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
283869 2003 WL166 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
283870 2003 WC168 19/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
283871 2003 WB189 19/11/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283872 2003 XP5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
283873 2003 XX23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
283874 2003 YB 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
283875 2003 YS9 17/12/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
283876 2003 YP35 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283877 2003 YV43 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
283878 2003 YB58 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
283879 2003 YZ113 24/12/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
283880 2003 YV154 29/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283881 2003 YW157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283882 2003 YB158 17/12/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
283883 2003 YM180 22/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283884 2004 BT22 17/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283885 2004 BE54 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
283886 2004 BN54 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
283887 2004 BZ68 27/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
283888 2004 BY70 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
283889 2004 BL89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283890 2004 BY110 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
283891 2004 BF130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
283892 2004 BY153 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
283893 2004 CB6 10/02/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
283894 2004 CL8 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
283895 2004 CD20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
283896 2004 CL20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
283897 2004 CD56 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
283898 2004 CZ63 13/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
283899 2004 CU98 14/02/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
283900 2004 DQ15 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL