Danh sách tiểu hành tinh/282901–283000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282901 2007 GV50 15/04/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
282902 2007 HN11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
282903 Masada 2007 HX14 20/04/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 850 m MPC · JPL
282904 2007 HV27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282905 2007 HP47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282906 2007 HV54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282907 2007 HA66 22/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
282908 2007 HE81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
282909 2007 HQ88 22/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
282910 2007 HY95 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282911 2007 HD97 16/04/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
282912 2007 JR3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
282913 2007 JE43 13/05/2007 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
282914 2007 LR14 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
282915 2007 LF19 11/06/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
282916 2007 LH24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
282917 2007 LA33 15/06/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
282918 2007 NA3 14/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
282919 2007 NW6 15/07/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
282920 2007 OS5 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 1,1 km MPC · JPL
282921 2007 OA6 22/07/2007 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
282922 2007 PL3 06/08/2007 Lulin LUSS 3,0 km MPC · JPL
282923 2007 PO3 06/08/2007 Lulin LUSS 3,0 km MPC · JPL
282924 2007 PP11 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282925 2007 PF16 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
282926 2007 PN18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
282927 2007 PB24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282928 2007 PD24 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
282929 2007 PH29 06/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
282930 2007 PM30 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
282931 2007 PC31 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282932 2007 PU34 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
282933 2007 PP40 06/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
282934 2007 PX44 12/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
282935 2007 PK49 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
282936 2007 QA10 22/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
282937 2007 QV11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
282938 2007 RQ11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,8 km MPC · JPL
282939 2007 RG13 03/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
282940 2007 RD18 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,4 km MPC · JPL
282941 2007 RO24 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
282942 2007 RQ37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
282943 2007 RU39 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282944 2007 RQ42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
282945 2007 RS45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282946 2007 RA75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
282947 2007 RG99 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
282948 2007 RY101 11/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
282949 2007 RQ112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
282950 2007 RZ125 12/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
282951 2007 RN144 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
282952 2007 RV187 13/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
282953 2007 RN200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
282954 2007 RX201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282955 2007 RE222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282956 2007 RY236 13/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
282957 2007 RG241 10/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
282958 2007 RM253 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282959 2007 RR257 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282960 2007 RZ260 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
282961 2007 RU263 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
282962 2007 RV273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282963 2007 RO277 05/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
282964 2007 RN281 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
282965 2007 RB287 05/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
282966 2007 RA310 03/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
282967 2007 RK311 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
282968 2007 SS 18/09/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,9 km MPC · JPL
282969 2007 SP4 20/09/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,2 km MPC · JPL
282970 2007 SA9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
282971 2007 SP23 22/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
282972 2007 TE4 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
282973 2007 TJ11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282974 2007 TQ14 07/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
282975 2007 TS14 08/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
282976 2007 TP27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282977 2007 TW39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282978 2007 TA41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
282979 2007 TV41 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
282980 2007 TQ55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
282981 2007 TL66 09/10/2007 Tiki N. Teamo, J.-C. Pelle 3,9 km MPC · JPL
282982 2007 TM80 07/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
282983 2007 TL94 07/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
282984 2007 TU109 07/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
282985 2007 TO122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
282986 2007 TA136 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
282987 2007 TK155 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282988 2007 TD156 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282989 2007 TP184 13/10/2007 Skylive Obs. F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
282990 2007 TJ222 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
282991 2007 TC245 08/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
282992 2007 TL246 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
282993 2007 TN246 09/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
282994 2007 TJ248 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
282995 2007 TF282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
282996 2007 TP283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
282997 2007 TR316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
282998 2007 TV370 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
282999 2007 TM373 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
283000 2007 TE386 15/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also