Danh sách tiểu hành tinh/283701–283800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283701 2002 RP243 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283702 2002 RV243 14/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283703 2002 RH255 15/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283704 2002 RT269 04/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
283705 2002 SX 20/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
283706 2002 SA5 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283707 2002 SA10 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
283708 2002 SW55 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283709 2002 TJ17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
283710 2002 TK57 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283711 2002 TR98 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283712 2002 TA104 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283713 2002 TS108 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
283714 2002 TL143 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
283715 2002 TL144 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283716 2002 TU148 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
283717 2002 TB160 05/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
283718 2002 TP162 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
283719 2002 TX165 03/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
283720 2002 TA170 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
283721 2002 TC172 04/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283722 2002 TR186 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283723 2002 TU189 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283724 2002 TO218 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283725 2002 TA226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
283726 2002 TR230 07/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283727 2002 TM292 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283728 2002 TY341 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
283729 2002 UX 19/08/2002 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
283730 2002 VU2 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
283731 2002 VJ13 04/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
283732 2002 VB68 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
283733 2002 VZ125 14/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
283734 2002 VT147 19/02/2004 Needville Needville Obs. 3,9 km MPC · JPL
283735 2002 WY6 24/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
283736 2002 WO7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283737 2002 WB9 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283738 2002 XB21 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
283739 2002 XO34 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
283740 2002 XF75 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
283741 2002 XH118 14/12/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
283742 2003 AG9 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283743 2003 AP40 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283744 2003 AR41 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
283745 2003 BL8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
283746 2003 BJ16 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
283747 2003 BT53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
283748 2003 CN14 03/02/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
283749 2003 CJ20 09/02/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
283750 2003 CD25 01/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283751 2003 DR11 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 840 m MPC · JPL
283752 2003 DN24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283753 2003 EW6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
283754 2003 EP30 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
283755 2003 EO43 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283756 2003 EB57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
283757 2003 EU61 08/03/2003 Kitt Peak DLS 910 m MPC · JPL
283758 2003 FC22 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
283759 2003 FO53 25/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
283760 2003 FS61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
283761 2003 FO73 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
283762 2003 FG92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
283763 2003 FO131 27/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283764 2003 GW8 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283765 2003 GP48 09/04/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283766 2003 GR49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283767 2003 GB51 08/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
283768 2003 HE19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
283769 2003 HH22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
283770 2003 HN44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
283771 2003 JN16 09/05/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283772 2003 JX16 09/05/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
283773 2003 NE5 05/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
283774 2003 OE1 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
283775 2003 OX1 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
283776 2003 OR9 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283777 2003 OB21 23/07/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
283778 2003 PS9 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283779 2003 QA10 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
283780 2003 QJ22 20/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
283781 2003 QZ28 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283782 2003 QN35 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283783 2003 QF59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283784 2003 QN70 24/08/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283785 2003 QE103 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
283786 Rutebeuf 2003 QF104 21/08/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 8,8 km MPC · JPL
283787 2003 QD105 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
283788 2003 QF106 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
283789 2003 QD107 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
283790 2003 RG1 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283791 2003 RJ11 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
283792 2003 RY19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
283793 2003 SS13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
283794 2003 SC23 16/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
283795 2003 SN32 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
283796 2003 SD37 16/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
283797 2003 SU42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
283798 2003 SS59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
283799 2003 SJ77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
283800 2003 SJ85 16/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL