Danh sách tiểu hành tinh/282801–282900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282801 2006 QN91 16/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
282802 2006 QG92 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
282803 2006 QD100 24/08/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
282804 2006 QC116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
282805 2006 QU136 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
282806 2006 QN141 18/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
282807 2006 QG147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282808 2006 QP184 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
282809 2006 RB3 14/09/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
282810 2006 RC5 14/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
282811 2006 RZ9 13/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
282812 2006 RQ18 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
282813 2006 RJ20 15/09/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
282814 2006 RQ38 14/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
282815 2006 RN60 13/09/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282816 2006 RL80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282817 2006 RT90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282818 2006 SD43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282819 2006 SR44 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
282820 2006 SH59 16/09/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
282821 2006 SP111 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
282822 2006 SA118 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282823 2006 SL214 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
282824 2006 SY219 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
282825 2006 SS249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282826 2006 SL306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
282827 2006 SD349 28/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
282828 2006 SL405 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
282829 2006 TP45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
282830 2006 TU67 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
282831 2006 TZ70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282832 2006 TN77 12/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
282833 2006 TK95 03/10/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
282834 2006 UZ2 16/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
282835 2006 UG8 16/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
282836 2006 UJ28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282837 2006 UO47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
282838 2006 UU76 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
282839 2006 UH124 19/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
282840 2006 US139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
282841 2006 UW146 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282842 2006 UM184 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
282843 2006 UX186 19/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
282844 2006 UP203 22/10/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
282845 2006 UZ291 28/10/2006 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
282846 2006 VQ12 11/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282847 2006 VJ30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
282848 2006 VL34 11/11/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
282849 2006 VV56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282850 2006 WX100 19/11/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
282851 2006 XE6 08/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
282852 2006 XK69 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
282853 2007 AL30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
282854 2007 BZ12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
282855 2007 BP21 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282856 2007 BA42 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
282857 2007 BN47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
282858 2007 CX12 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282859 2007 CU23 07/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282860 2007 CM27 05/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,8 km MPC · JPL
282861 2007 DQ25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
282862 2007 DE31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
282863 2007 DF33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
282864 2007 DQ49 16/02/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
282865 2007 DB97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
282866 2007 DC110 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
282867 2007 DZ116 19/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
282868 2007 EQ1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282869 2007 EV17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
282870 2007 EV30 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
282871 2007 EO47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
282872 2007 EV55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
282873 2007 ET65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282874 2007 EH68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282875 2007 EH90 09/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
282876 2007 EU101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282877 2007 ER104 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
282878 2007 EO110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
282879 2007 EV132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
282880 2007 EA157 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282881 2007 EN158 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
282882 2007 EA159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
282883 2007 EQ160 14/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
282884 2007 ED167 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
282885 2007 ES169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
282886 2007 ER175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282887 2007 EE191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
282888 2007 EO210 08/03/2007 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
282889 2007 FP25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
282890 2007 FZ30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
282891 2007 GE8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
282892 2007 GB11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282893 2007 GQ18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
282894 2007 GH21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
282895 2007 GZ24 12/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
282896 2007 GW25 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282897 Kaltenbrunner 2007 GK28 15/04/2007 Altschwendt W. Ries 980 m MPC · JPL
282898 2007 GQ30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
282899 2007 GW35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282900 2007 GG50 15/04/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL