Danh sách tiểu hành tinh/282701–282800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282701 2006 BD65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282702 2006 BL74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
282703 2006 BF77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
282704 2006 BJ79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282705 2006 BD96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282706 2006 BZ96 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
282707 2006 BK115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282708 2006 BC122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
282709 2006 BC153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282710 2006 BD156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282711 2006 BX193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
282712 2006 BN199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
282713 2006 BP231 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
282714 2006 BW244 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
282715 2006 BG249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
282716 2006 BV257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282717 2006 BZ264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
282718 2006 BH265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282719 2006 BP270 31/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
282720 2006 CD34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
282721 2006 CX65 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
282722 2006 DD15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
282723 2006 DD39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
282724 2006 DV46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
282725 2006 DF57 24/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
282726 2006 DU57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
282727 2006 DG71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
282728 2006 DK76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282729 2006 DR78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282730 2006 DB91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282731 2006 DL119 20/02/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282732 2006 DO130 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
282733 2006 DA140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282734 2006 DC196 21/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
282735 2006 DK198 26/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
282736 2006 DG200 24/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
282737 2006 DO204 25/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
282738 2006 DJ206 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282739 2006 DY213 25/02/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
282740 2006 DR214 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
282741 2006 DD217 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
282742 2006 ET39 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
282743 2006 EZ51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
282744 2006 EY70 03/03/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
282745 2006 FL7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282746 2006 FO27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
282747 2006 FL46 31/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
282748 2006 GA3 02/04/2006 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 2,4 km MPC · JPL
282749 2006 GN35 07/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
282750 2006 GO39 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
282751 2006 GW41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
282752 2006 GE49 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
282753 2006 GK50 09/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
282754 2006 HF13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
282755 2006 HL14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
282756 2006 HX17 21/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
282757 2006 HE26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282758 2006 HK27 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
282759 2006 HO31 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282760 2006 HB37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
282761 2006 HU49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
282762 2006 HV49 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
282763 2006 HA68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
282764 2006 HT71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
282765 2006 HT79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282766 2006 HV79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
282767 2006 HT103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
282768 2006 HZ105 29/04/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
282769 2006 HC106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
282770 2006 HY151 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
282771 2006 JF26 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
282772 2006 JU27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
282773 2006 JG48 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
282774 2006 JA49 14/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
282775 2006 JO55 01/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
282776 2006 JB57 11/05/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
282777 2006 KP11 19/05/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
282778 2006 KH12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
282779 2006 KZ13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
282780 2006 KL16 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
282781 2006 KO16 21/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
282782 2006 KK18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282783 2006 KM26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
282784 2006 KP37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
282785 2006 KC53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
282786 2006 KD55 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
282787 2006 KL82 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282788 2006 KX102 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
282789 2006 KO114 25/05/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282790 2006 ME12 20/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
282791 2006 NA 01/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,2 km MPC · JPL
282792 2006 OM4 21/07/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
282793 2006 OV13 25/07/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282794 2006 OF14 27/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
282795 2006 PR17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
282796 2006 PA19 13/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
282797 2006 PO43 12/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
282798 2006 QR60 20/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
282799 2006 QS62 23/08/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
282800 2006 QK64 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL