Danh sách tiểu hành tinh/284701–284800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284701 2008 SO277 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
284702 2008 SX280 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
284703 2008 SJ281 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
284704 2008 SO282 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284705 2008 SX298 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
284706 2008 SY301 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
284707 2008 TA22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
284708 2008 TB70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284709 2008 TK90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284710 2008 TH105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284711 2008 TL120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
284712 2008 TE124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
284713 2008 TC133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
284714 2008 TL134 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
284715 2008 TR139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
284716 2008 TM150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
284717 2008 TE166 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
284718 2008 TO181 01/10/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
284719 2008 TK186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
284720 2008 UV23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284721 2008 UW25 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284722 2008 UT33 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
284723 2008 UC39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284724 2008 UL55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284725 2008 UT77 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
284726 2008 UE111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
284727 2008 UG119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284728 2008 UE127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284729 2008 UX129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284730 2008 UY138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
284731 2008 US141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284732 2008 UY144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284733 2008 UO147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
284734 2008 UP152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
284735 2008 UQ152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
284736 2008 UT178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
284737 2008 UM179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284738 2008 UZ180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284739 2008 UA197 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
284740 2008 UH198 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284741 2008 UL203 28/10/2008 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
284742 2008 UT203 28/10/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
284743 2008 UJ208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284744 2008 UU211 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
284745 2008 US240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284746 2008 UV299 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284747 2008 UD305 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284748 2008 UJ329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
284749 2008 UP360 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284750 2008 UN361 31/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
284751 2008 UE368 31/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
284752 2008 VF2 02/11/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
284753 2008 VK11 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
284754 2008 VD13 06/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 860 m MPC · JPL
284755 2008 VZ22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284756 2008 VA24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
284757 2008 VV25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284758 2008 VN64 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
284759 2008 WT2 18/11/2008 Dauban F. Kugel 1,7 km MPC · JPL
284760 2008 WO3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
284761 2008 WK21 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284762 2008 WN41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284763 2008 WL68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
284764 2008 WT69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
284765 2008 WK70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
284766 2008 WX73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
284767 2008 WL101 27/11/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
284768 2008 WM110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284769 2008 WP115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
284770 2008 WC119 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
284771 2008 WW120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284772 2008 WM121 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
284773 2008 WN121 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
284774 2008 WC126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284775 2008 WP138 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
284776 2008 XC3 02/12/2008 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
284777 2008 XT3 02/12/2008 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
284778 2008 XH35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284779 2008 XH49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
284780 2008 XO52 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284781 2008 YK13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
284782 2008 YA21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284783 2008 YT35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284784 2008 YH38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284785 2008 YP40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
284786 2008 YO49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
284787 2008 YF51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
284788 2008 YT53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
284789 2008 YZ56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284790 2008 YW75 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284791 2008 YG78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
284792 2008 YW79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
284793 2008 YQ80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284794 2008 YH83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
284795 2008 YS83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284796 2008 YA97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
284797 2008 YB101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
284798 2008 YT103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284799 2008 YC106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284800 2008 YS112 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL