Danh sách tiểu hành tinh/283501–283600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
283501 2001 SW263 24/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
283502 2001 SJ290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283503 2001 SU299 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283504 2001 SF309 22/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283505 2001 SA325 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283506 2001 SV334 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
283507 2001 SN338 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
283508 2001 ST340 21/09/2001 Socorro LINEAR 480 m MPC · JPL
283509 2001 SV346 25/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
283510 2001 SD355 19/09/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
283511 2001 TZ13 12/10/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,7 km MPC · JPL
283512 2001 TH24 14/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
283513 2001 TN24 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
283514 2001 TL26 14/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
283515 2001 TN28 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283516 2001 TA29 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
283517 2001 TQ30 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
283518 2001 TD31 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
283519 2001 TP47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 13 km MPC · JPL
283520 2001 TU47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 850 m MPC · JPL
283521 2001 TM83 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283522 2001 TF92 14/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
283523 2001 TX112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283524 2001 TD118 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
283525 2001 TE120 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
283526 2001 TH130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
283527 2001 TG131 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
283528 2001 TF141 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
283529 2001 TV173 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283530 2001 TT175 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
283531 2001 TJ179 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283532 2001 TW184 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
283533 2001 TR194 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283534 2001 TQ208 11/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
283535 2001 TE216 13/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
283536 2001 TA218 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283537 2001 TN223 14/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
283538 2001 TB234 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
283539 2001 TK240 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
283540 2001 UA19 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
283541 2001 UA41 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283542 2001 UN53 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
283543 2001 UG59 17/10/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
283544 2001 UK89 22/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
283545 2001 UL97 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
283546 2001 UK123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283547 2001 UQ124 22/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
283548 2001 UW131 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283549 2001 UJ134 21/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
283550 2001 UM140 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
283551 2001 UY172 18/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
283552 2001 UY220 21/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
283553 2001 UJ225 16/10/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
283554 2001 UR227 16/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
283555 2001 UV230 23/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
283556 2001 VT1 08/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283557 2001 VV2 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
283558 2001 VO32 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283559 2001 VW32 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283560 2001 VF56 10/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
283561 2001 VP57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283562 2001 VK60 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
283563 2001 VA63 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283564 2001 VB74 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283565 2001 VR93 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
283566 2001 VS107 21/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
283567 2001 VH108 12/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
283568 2001 VF128 11/11/2001 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
283569 2001 VM133 11/11/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
283570 2001 WN18 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
283571 2001 WL26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
283572 2001 WF75 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
283573 2001 WM77 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283574 2001 XV20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
283575 2001 XB32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
283576 2001 XT38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
283577 2001 XO67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
283578 2001 XP76 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
283579 2001 XU80 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283580 2001 XC97 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
283581 2001 XN109 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283582 2001 XP134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283583 2001 XK182 14/12/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
283584 2001 XP183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
283585 2001 XR200 15/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
283586 2001 XJ205 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283587 2001 XH228 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
283588 2001 XN229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
283589 2001 XQ233 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
283590 2001 XD242 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
283591 2001 XV245 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
283592 2001 XK262 13/12/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
283593 2001 YU4 23/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 740 m MPC · JPL
283594 2001 YF12 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
283595 2001 YP19 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
283596 2001 YR33 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
283597 2001 YE58 18/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
283598 2001 YZ68 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283599 2001 YU103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
283600 2001 YJ110 22/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL