Danh sách tiểu hành tinh/282501–282600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282501 2004 PJ64 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
282502 2004 PK83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282503 2004 PM94 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282504 2004 PA101 11/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
282505 2004 PA102 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282506 2004 PD102 11/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
282507 2004 PW102 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282508 2004 PZ112 15/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
282509 2004 PL114 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
282510 2004 QJ10 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
282511 2004 QL20 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282512 2004 QU27 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
282513 2004 RR7 06/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
282514 2004 RN45 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
282515 2004 RY46 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282516 2004 RH48 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
282517 2004 RT54 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
282518 2004 RX66 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282519 2004 RA75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282520 2004 RW79 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282521 2004 RV85 06/09/2004 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
282522 2004 RP97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282523 2004 RX103 08/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
282524 2004 RJ155 10/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
282525 2004 RS169 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
282526 2004 RF180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282527 2004 RK180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282528 2004 RK194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282529 2004 RG195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282530 2004 RV203 12/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282531 2004 RR215 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282532 2004 RM224 08/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282533 2004 RU234 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
282534 2004 RD248 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282535 2004 RF257 09/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
282536 2004 RZ260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
282537 2004 RF277 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
282538 2004 RX289 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
282539 2004 RC316 08/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
282540 2004 RE325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282541 2004 ST13 17/09/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
282542 2004 SB59 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282543 2004 ST60 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
282544 2004 TB54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
282545 2004 TL68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
282546 2004 TG121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
282547 2004 TE131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
282548 2004 TV160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
282549 2004 TN199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
282550 2004 TX199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
282551 2004 TG215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
282552 2004 TV328 04/10/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
282553 2004 TF346 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
282554 2004 TH356 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
282555 2004 TU356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
282556 2004 UN9 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282557 2004 VM11 03/11/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
282558 2004 VK28 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
282559 2004 WS6 19/11/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
282560 2004 XW35 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
282561 2004 XO61 02/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
282562 2004 XO66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
282563 2004 XR68 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282564 2004 XE80 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
282565 2004 XZ80 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282566 2004 XY90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
282567 2004 XH95 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
282568 2004 YJ14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
282569 2004 YF24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
282570 2005 AT28 15/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
282571 2005 AX34 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282572 2005 AH38 13/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
282573 2005 AE40 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282574 2005 AB41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
282575 2005 AM55 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
282576 2005 AP55 15/01/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
282577 2005 CU 01/02/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
282578 2005 CG4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
282579 2005 CU13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
282580 2005 CQ15 02/02/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
282581 2005 CS61 09/02/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
282582 2005 EG102 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
282583 2005 EW138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
282584 2005 EV145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
282585 2005 ED146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
282586 2005 EX171 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
282587 2005 EW173 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
282588 2005 EX174 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
282589 2005 EP203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
282590 2005 EU217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
282591 2005 EC236 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
282592 2005 EL252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
282593 2005 EQ264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
282594 2005 EF275 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
282595 2005 FU1 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282596 2005 FG6 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
282597 2005 GK31 04/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
282598 2005 GF50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
282599 2005 GX55 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
282600 2005 GR82 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL