Danh sách tiểu hành tinh/281801–281900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281801 2009 WS34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281802 2009 WO43 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281803 2009 WG45 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
281804 2009 WD48 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281805 2009 WX53 17/11/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
281806 2009 WX73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281807 2009 WC76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281808 2009 WH117 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 650 m MPC · JPL
281809 2009 WW119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281810 2009 WG133 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281811 2009 WF139 26/11/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 730 m MPC · JPL
281812 2009 WR164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281813 2009 WB195 24/11/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
281814 2009 WM203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281815 2009 WR206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
281816 2009 WZ214 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281817 2009 WK215 26/11/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
281818 2009 WL233 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
281819 2009 WS250 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281820 Monnaves 2009 XW 09/12/2009 Cabrils Montcabre Obs. 1,6 km MPC · JPL
281821 2009 XH21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281822 2009 XE24 11/12/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
281823 2009 XQ24 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
281824 2009 YN5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
281825 2009 YA7 18/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 1,4 km MPC · JPL
281826 2009 YG20 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281827 2009 YT23 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281828 2009 YN25 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281829 2010 AR5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281830 2010 AF20 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281831 2010 AG41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281832 2010 AA65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281833 2010 AC65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281834 2010 AO68 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
281835 2010 AR68 12/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
281836 2010 AM71 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
281837 2010 AV71 13/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281838 2010 AX72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
281839 2010 AY77 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281840 2010 AB79 12/01/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
281841 2010 AM80 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281842 2010 AL81 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281843 2010 CS24 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
281844 2010 CR29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281845 2010 CH41 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281846 2010 CR41 05/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
281847 2010 CC44 13/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,1 km MPC · JPL
281848 2010 CR55 12/02/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
281849 2010 CO62 09/02/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
281850 2010 CP67 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281851 2010 CC70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
281852 2010 CP77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
281853 2010 CS78 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
281854 2010 CH82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281855 2010 CA94 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281856 2010 CP96 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
281857 2010 CK128 09/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
281858 2010 CY128 09/02/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
281859 2010 CV138 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
281860 2010 CK139 09/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
281861 2010 CZ165 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281862 2010 CM167 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281863 2010 CN179 09/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
281864 2010 CX243 02/02/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
281865 2010 DL11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281866 2010 DW11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
281867 2010 DR41 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281868 2010 DH70 28/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
281869 2010 EV2 05/03/2010 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,4 km MPC · JPL
281870 2010 EH66 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 5,8 km MPC · JPL
281871 2010 EX88 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
281872 2010 EU92 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281873 2010 EC99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281874 2010 ES102 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281875 2010 ES138 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281876 2010 FP35 18/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
281877 2010 FA83 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281878 2010 GT24 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281879 2010 GW119 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281880 Wuweiren 2010 GK126 16/08/2007 XuYi Purple Mountain Obs. 5,1 km MPC · JPL
281881 2010 HO78 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281882 2010 HD104 20/04/2010 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
281883 2010 JB49 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281884 2010 JM83 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281885 2010 JH163 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
281886 2010 KM110 29/05/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
281887 2010 LR1 05/06/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,4 km MPC · JPL
281888 2010 LY33 01/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
281889 2010 LC62 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
281890 2010 OA74 25/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
281891 2010 PA78 16/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
281892 2010 XL19 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281893 2011 AS 29/10/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
281894 2011 AF29 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
281895 2011 AC49 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281896 2011 BQ 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
281897 2011 BS5 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281898 2011 BP25 10/05/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
281899 2011 CW9 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
281900 2011 CP17 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL