Danh sách tiểu hành tinh/28201–28300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28201 Lifubin 1998 XV44 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28202 1998 XC47 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28203 1998 XL48 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
28204 Liyakang 1998 XX50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28205 1998 XL51 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
28206 Haozhongning 1998 XO52 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28207 Blakesmith 1998 XH53 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28208 Timtrippel 1998 XE54 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28209 Chatterjee 1998 XC63 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28210 Howardfeng 1998 XF63 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
28211 1998 XJ64 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28212 1998 XJ78 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28213 1998 XS92 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28214 1998 YW 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
28215 1998 YE1 16/12/1998 Gekko T. Kagawa 3,2 km MPC · JPL
28216 1998 YU1 17/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
28217 1998 YO3 18/12/1998 Kleť Kleť Obs. 2,6 km MPC · JPL
28218 1998 YA6 17/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
28219 1998 YP8 23/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
28220 York 1998 YN12 28/12/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,6 km MPC · JPL
28221 1998 YG17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
28222 Neilpathak 1998 YF23 16/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
28223 1998 YR27 27/12/1998 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 6,4 km MPC · JPL
28224 1999 AJ 05/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
28225 1999 AS 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
28226 1999 AE2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
28227 1999 AN2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
28228 1999 AU2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
28229 1999 AK4 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
28230 1999 AH5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,1 km MPC · JPL
28231 1999 AL5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,3 km MPC · JPL
28232 1999 AS5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
28233 1999 AV5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
28234 1999 AB8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
28235 Kasparvonbraun 1999 AL8 07/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
28236 1999 AH10 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
28237 1999 AR16 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
28238 1999 AB18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
28239 1999 AQ19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
28240 1999 AP21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,6 km MPC · JPL
28241 1999 AC22 10/01/1999 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
28242 Mingantu 1999 AT22 06/01/1999 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
28243 1999 AA23 15/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
28244 1999 AL31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
28245 Cruise 1999 AV37 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
28246 1999 BW1 18/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,5 km MPC · JPL
28247 1999 BP3 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
28248 Barthelemy 1999 BQ4 19/01/1999 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
28249 1999 BX6 21/01/1999 Caussols ODAS 13 km MPC · JPL
28250 1999 BC8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
28251 Gerbaldi 1999 BW13 20/01/1999 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
28252 1999 BK15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
28253 1999 BA19 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28254 Raghrama 1999 BC21 16/01/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28255 1999 BB24 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28256 1999 BL24 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28257 1999 BT24 18/01/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
28258 1999 BM25 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28259 1999 BY27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
28260 1999 BK29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
28261 1999 CJ 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
28262 1999 CQ4 08/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,1 km MPC · JPL
28263 1999 CR4 08/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
28264 1999 CJ5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
28265 1999 CL5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
28266 1999 CP5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
28267 1999 CH10 15/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
28268 1999 CA14 08/02/1999 Uenohara N. Kawasato 2,9 km MPC · JPL
28269 1999 CQ14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
28270 1999 CS14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
28271 1999 CK16 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
28272 Mikejanner 1999 CY17 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
28273 Maianhvu 1999 CD21 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28274 1999 CF21 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
28275 Quoc-Bao 1999 CM23 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
28276 Filipnaiser 1999 CN25 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
28277 Chengherngyi 1999 CN27 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
28278 1999 CQ27 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
28279 1999 CD28 10/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
28280 1999 CG28 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
28281 1999 CT29 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28282 1999 CJ35 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
28283 1999 CR35 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28284 1999 CG37 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
28285 1999 CP39 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
28286 1999 CJ40 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28287 Osmanov 1999 CT42 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
28288 1999 CL49 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28289 1999 CT50 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28290 1999 CY51 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
28291 1999 CX52 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28292 1999 CX54 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
28293 1999 CN57 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
28294 1999 CS59 12/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28295 Heyizheng 1999 CE61 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28296 1999 CQ63 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28297 1999 CR63 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
28298 1999 CM64 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
28299 Kanghaoyan 1999 CH66 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
28300 1999 CS67 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL