Danh sách tiểu hành tinh/28301–28400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
28301 1999 CW67 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28302 1999 CK71 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28303 1999 CY72 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28304 1999 CC75 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
28305 Wangjiayi 1999 CH79 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
28306 1999 CV79 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28307 1999 CN80 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
28308 1999 CA81 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
28309 Ericfein 1999 CB81 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
28310 1999 CT81 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
28311 1999 CY90 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28312 1999 CH94 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28313 1999 CU99 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
28314 1999 CG100 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
28315 1999 CD101 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
28316 1999 CK101 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
28317 Aislinndeely 1999 CA106 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
28318 Janecox 1999 CE106 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
28319 1999 CR107 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28320 1999 CG110 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28321 Arnabdey 1999 CV110 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
28322 Kaeberich 1999 CK111 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28323 1999 CP112 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
28324 Davidcampeau 1999 CN114 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28325 1999 CK118 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
28326 1999 CY120 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
28327 1999 CT123 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
28328 1999 CN125 11/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
28329 1999 CD150 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
28330 1999 CG152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
28331 Dianebérard 1999 CD156 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28332 1999 DU1 18/02/1999 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
28333 1999 DW1 18/02/1999 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
28334 1999 DJ2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
28335 1999 DN2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
28336 1999 DZ4 17/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
28337 1999 EA2 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
28338 1999 EL2 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
28339 1999 EC3 10/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
28340 Yukihiro 1999 EG5 13/03/1999 Yatsuka H. Abe 11 km MPC · JPL
28341 Bingaman 1999 EU5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
28342 Haverhals 1999 FB9 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
28343 Florcalandra 1999 FG9 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
28344 1999 FE19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
28345 Akivabarnun 1999 FL19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
28346 Kent 1999 FV19 19/03/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
28347 1999 FD22 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
28348 1999 FO23 19/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28349 1999 FB26 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
28350 1999 FC26 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28351 Andrewfeldman 1999 FP29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
28352 1999 FF31 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28353 Chrisnielsen 1999 FH32 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28354 1999 FV33 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28355 1999 FW33 19/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28356 1999 FF38 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28357 1999 FB40 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
28358 1999 FW48 20/03/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28359 1999 FP52 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
28360 1999 FU55 20/03/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
28361 1999 FF59 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28362 1999 GP5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 12 km MPC · JPL
28363 1999 GN6 14/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,7 km MPC · JPL
28364 1999 GN7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
28365 1999 GF14 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28366 Verkuil 1999 GA16 09/04/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
28367 1999 GO16 15/04/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
28368 1999 GW18 15/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
28369 1999 GA21 15/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28370 1999 GK34 06/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
28371 1999 GG39 12/04/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
28372 1999 HU 18/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 10 km MPC · JPL
28373 1999 HL3 18/04/1999 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
28374 1999 HL11 17/04/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
28375 1999 JC 02/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
28376 Atifjaved 1999 JX19 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28377 1999 JC24 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
28378 1999 JN24 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
28379 1999 JK37 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
28380 1999 JO38 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
28381 1999 JQ39 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
28382 Stevengillen 1999 JZ48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
28383 1999 JX68 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
28384 1999 JT76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
28385 1999 JX76 12/05/1999 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
28386 1999 JD79 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
28387 1999 JE79 13/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
28388 1999 JM86 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
28389 1999 JN95 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
28390 Demjohopkins 1999 JW131 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
28391 1999 LV11 09/06/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
28392 1999 NQ11 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
28393 1999 RB12 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
28394 Mittag-Leffler 1999 RY36 13/09/1999 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
28395 1999 RZ42 03/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 7,1 km MPC · JPL
28396 Eymann 1999 RY44 13/09/1999 Guitalens A. Klotz 1,9 km MPC · JPL
28397 Forrestbetton 1999 RK53 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
28398 Ericthomas 1999 RE55 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
28399 1999 RY136 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
28400 Morgansinko 1999 RW160 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL