Danh sách tiểu hành tinh/27201–27300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27201 1999 CR70 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
27202 1999 CU70 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
27203 1999 CR74 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
27204 1999 CY74 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
27205 1999 CY75 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
27206 1999 CZ80 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
27207 1999 CD97 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
27208 Jennyliu 1999 CF104 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
27209 1999 CN105 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
27210 1999 CZ105 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27211 1999 CO106 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
27212 1999 CW106 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27213 1999 CA110 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
27214 1999 CE117 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
27215 1999 CK128 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
27216 1999 CV136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
27217 1999 CC154 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
27218 1999 DS1 18/02/1999 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
27219 1999 EL 09/03/1999 Zeno T. Stafford 9,4 km MPC · JPL
27220 1999 FN25 19/03/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
27221 1999 FA27 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27222 1999 FR34 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
27223 1999 GC5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 16 km MPC · JPL
27224 Telus 1999 GC9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
27225 1999 GB17 15/04/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
27226 1999 GC17 15/04/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
27227 McAdam 1999 GB48 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
27228 1999 JG11 09/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
27229 1999 JX37 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
27230 1999 JD50 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27231 1999 JM57 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
27232 1999 JE122 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
27233 Mahajan 1999 NP8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27234 1999 RC2 06/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
27235 1999 RA46 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27236 Millermatt 1999 RU96 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27237 1999 RR102 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
27238 Keenanmonks 1999 RL173 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27239 O'Dorney 1999 RW211 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27240 Robhall 1999 TR36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
27241 Sunilpai 1999 TP93 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
27242 1999 TN219 01/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
27243 1999 UK24 28/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
27244 Parthasarathy 1999 VA34 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27245 1999 VJ149 14/11/ 1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
27246 1999 VU194 02/11/ 1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
27247 1999 VA200 05/11/ 1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
27248 1999 VN210 12/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
27249 1999 WO8 28/11/ 1999 Gnosca S. Sposetti 3,4 km MPC · JPL
27250 1999 XB 01/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27251 1999 XG14 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
27252 1999 XK14 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
27253 Graceleanor 1999 XC28 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27254 Shubhrosaha 1999 XZ29 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
27255 1999 XD34 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27256 1999 XF34 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
27257 Tang-Quan 1999 XG34 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27258 Chelseavoss 1999 XF49 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27259 1999 XS136 13/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,3 km MPC · JPL
27260 1999 XF164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27261 Yushiwang 1999 XS165 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27262 1999 XT184 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
27263 Elainezhou 1999 XA193 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27264 Frankclayton 1999 XQ205 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27265 Toddgonzales 1999 XV233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
27266 1999 YH 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
27267 Wiberg 1999 YH7 28/12/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,6 km MPC · JPL
27268 1999 YS9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
27269 2000 AB3 03/01/2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 3,3 km MPC · JPL
27270 Guidotti 2000 AY4 02/01/2000 San Marcello L. Tesi, A. Caronia 3,7 km MPC · JPL
27271 2000 AD23 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
27272 2000 AO31 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
27273 2000 AT34 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
27274 2000 AW38 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
27275 2000 AB47 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
27276 Davidblack 2000 AC54 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
27277 Pattybrown 2000 AY55 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
27278 2000 AU61 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
27279 Boburan 2000 AW62 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27280 Manettedavies 2000 AJ65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27281 2000 AB68 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
27282 Deborahday 2000 AX91 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
27283 2000 AC92 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
27284 Billdunbar 2000 AJ97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27285 2000 AT97 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27286 Adedmondson 2000 AL111 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27287 Garbarino 2000 AC112 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27288 Paulgilmore 2000 AQ125 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27289 Myrahalpin 2000 AF126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27290 2000 AM127 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27291 Greghansen 2000 AV129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27292 2000 AC130 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
27293 2000 AX136 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
27294 2000 AT142 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
27295 2000 AU143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
27296 Kathyhurd 2000 AO144 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27297 2000 AT144 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27298 2000 AD146 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
27299 2000 AU160 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27300 2000 AA168 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL