Danh sách tiểu hành tinh/281201–281300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281201 2007 FW45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
281202 2007 FE47 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
281203 2007 GU21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
281204 2007 GJ31 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281205 2007 GY40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281206 2007 GT49 15/04/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
281207 2007 GE50 15/04/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
281208 2007 GV51 15/04/2007 Moletai Molėtai Obs. 1,0 km MPC · JPL
281209 2007 GE63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281210 2007 GL66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281211 2007 HC1 16/04/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
281212 2007 HG1 16/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
281213 2007 HT7 17/04/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
281214 2007 HX11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281215 2007 HB19 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
281216 2007 HH22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
281217 2007 HW28 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
281218 2007 HC31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
281219 2007 HK33 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
281220 2007 HY38 20/04/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
281221 2007 HQ54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
281222 2007 HO58 23/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
281223 2007 HV66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281224 2007 HM75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281225 2007 HA86 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281226 2007 HF89 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
281227 2007 HL91 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281228 2007 HZ92 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281229 2007 JF 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281230 2007 JT3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281231 2007 JO6 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
281232 2007 JQ21 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281233 2007 JK31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
281234 2007 JZ33 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281235 2007 JE36 15/05/2007 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
281236 2007 JM39 15/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281237 2007 JE42 15/05/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
281238 2007 KQ 16/05/2007 Eskridge G. Hug 1,4 km MPC · JPL
281239 2007 KD5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281240 2007 LG4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281241 2007 LM5 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281242 2007 LU10 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281243 2007 LA22 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281244 2007 LU27 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281245 2007 MG3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281246 2007 MU3 18/06/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
281247 2007 MA4 19/06/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 2,1 km MPC · JPL
281248 2007 ML14 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281249 2007 MO16 22/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
281250 2007 MD26 20/06/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
281251 2007 NT 09/07/2007 Eskridge G. Hug 2,7 km MPC · JPL
281252 2007 NX5 10/07/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
281253 2007 OV6 20/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
281254 2007 PT 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
281255 2007 PW3 08/08/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
281256 2007 PQ17 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
281257 2007 PE20 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
281258 2007 PL21 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
281259 2007 PW21 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
281260 2007 PO22 11/08/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
281261 2007 PW22 11/08/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
281262 2007 PP36 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
281263 2007 PS36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
281264 2007 PT37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
281265 2007 QR1 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,1 km MPC · JPL
281266 2007 QF2 20/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
281267 2007 QY2 19/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
281268 2007 QT12 21/08/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
281269 2007 QV12 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
281270 2007 RY1 02/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 3,4 km MPC · JPL
281271 2007 RC6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,6 km MPC · JPL
281272 Arnaudleroy 2007 RC12 10/09/2007 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 2,7 km MPC · JPL
281273 2007 RK13 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
281274 2007 RC26 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
281275 2007 RC31 05/09/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
281276 2007 RV35 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
281277 2007 RN42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281278 2007 RX46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281279 2007 RU78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281280 2007 RL81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
281281 2007 RR91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
281282 2007 RA96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281283 2007 RZ103 11/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
281284 2007 RC117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281285 2007 RV118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
281286 2007 RP128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281287 2007 RD133 15/09/2007 Vicques M. Ory 2,3 km MPC · JPL
281288 2007 RF136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
281289 2007 RV142 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281290 2007 RM144 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
281291 2007 RQ149 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
281292 2007 RQ158 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
281293 2007 RW167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281294 2007 RE173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281295 2007 RT202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281296 2007 RH216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
281297 2007 RK239 14/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
281298 2007 RM239 14/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
281299 2007 RS258 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
281300 2007 RS284 12/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL