Danh sách tiểu hành tinh/281101–281200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281101 2006 WJ17 17/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
281102 2006 WZ79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
281103 2006 WT82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
281104 2006 WY159 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
281105 2006 WT198 20/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
281106 2006 XE56 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281107 2006 XR73 15/12/2006 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
281108 2006 YC2 17/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 710 m MPC · JPL
281109 2006 YM34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281110 2007 AW1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281111 2007 AU6 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281112 2007 AN14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
281113 2007 AV21 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
281114 2007 BX10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
281115 2007 BP15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
281116 2007 BM20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
281117 2007 BN29 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
281118 2007 BF46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
281119 2007 BB47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281120 2007 BN50 23/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
281121 2007 BJ51 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281122 2007 BW57 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
281123 2007 BP67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281124 2007 BH70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
281125 2007 BK70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281126 2007 BJ73 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
281127 2007 BW76 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
281128 2007 CW17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281129 2007 CP23 07/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
281130 2007 CY34 06/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
281131 2007 CJ38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
281132 2007 CL44 08/02/2007 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
281133 2007 CX45 08/02/2007 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
281134 2007 CM47 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281135 2007 CR50 10/02/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
281136 2007 CJ60 10/02/2007 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
281137 2007 CH66 10/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
281138 2007 DR2 16/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
281139 2007 DL7 19/02/2007 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
281140 Trier 2007 DO7 16/02/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,1 km MPC · JPL
281141 2007 DO12 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
281142 2007 DH15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
281143 2007 DG31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281144 2007 DS37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
281145 2007 DF41 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281146 2007 DT42 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
281147 2007 DA43 17/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
281148 2007 DX56 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
281149 2007 DH57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
281150 2007 DK58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
281151 2007 DY65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281152 2007 DM74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
281153 2007 DS94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281154 2007 DJ96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
281155 2007 DZ96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
281156 2007 DA100 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
281157 2007 DL104 27/02/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
281158 2007 DU106 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
281159 2007 DP115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
281160 2007 ER3 09/03/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
281161 2007 EK5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
281162 2007 EO14 09/03/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
281163 2007 EO16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
281164 2007 EZ23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
281165 2007 EX24 10/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
281166 2007 ET34 10/03/2007 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
281167 2007 EN39 12/03/2007 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
281168 2007 EA44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281169 2007 EP45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
281170 2007 ET45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281171 2007 EB48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281172 2007 EM48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281173 2007 EP48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
281174 2007 EZ68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281175 2007 EU71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281176 2007 EM72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
281177 2007 EG73 10/03/2007 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
281178 2007 EG76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281179 2007 EB79 10/03/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
281180 2007 EX82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281181 2007 EM92 10/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
281182 2007 ER105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
281183 2007 EN145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
281184 2007 EY147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
281185 2007 EQ151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
281186 2007 EP166 11/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
281187 2007 EZ175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
281188 2007 EK177 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281189 2007 EU178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281190 2007 EF181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
281191 2007 EQ198 15/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
281192 2007 ES210 08/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
281193 2007 EK213 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
281194 2007 EO213 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
281195 2007 EM214 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281196 2007 ED219 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
281197 2007 EB220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
281198 2007 ET223 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
281199 2007 FD18 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
281200 2007 FC22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL