Danh sách tiểu hành tinh/280201–280300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280201 2002 TG130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280202 2002 TX132 04/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280203 2002 TK134 04/10/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
280204 2002 TH147 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
280205 2002 TF178 12/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280206 2002 TF184 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
280207 2002 TK208 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280208 2002 TL214 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280209 2002 TB223 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
280210 2002 TB255 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280211 2002 TB261 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280212 2002 TH271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280213 2002 TC277 10/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
280214 2002 TM288 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280215 2002 TW290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280216 2002 TQ302 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
280217 2002 TT309 04/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
280218 2002 TU317 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
280219 2002 TV339 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
280220 2002 TY358 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
280221 2002 TN369 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
280222 2002 US21 30/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280223 2002 UV28 31/10/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
280224 2002 UM54 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
280225 2002 UT58 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
280226 2002 UD66 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
280227 2002 UX67 30/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
280228 2002 UF75 31/10/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
280229 2002 UK77 31/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
280230 2002 VQ8 01/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
280231 2002 VJ19 04/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280232 2002 VT22 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280233 2002 VR25 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280234 2002 VM30 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
280235 2002 VN30 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
280236 2002 VQ34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280237 2002 VT39 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
280238 2002 VA74 07/11/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
280239 2002 VE79 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
280240 2002 VD99 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
280241 2002 VW141 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
280242 2002 VK142 05/11/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
280243 2002 VL145 04/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280244 2002 WP11 27/11/2002 Campo Imperatore CINEOS AMO 850 m MPC · JPL
280245 2002 WZ25 16/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
280246 2002 WS26 22/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280247 2002 WG28 16/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
280248 2002 WX28 22/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
280249 2002 XR1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
280250 2002 XY10 03/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
280251 2002 XR12 03/12/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280252 2002 XK14 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280253 2002 XM46 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
280254 2002 XP49 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
280255 2002 XJ53 10/12/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280256 2002 XL61 10/12/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280257 2002 XD74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280258 2002 XY81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280259 2002 XA94 03/12/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
280260 2002 XD95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280261 2002 XE97 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
280262 2002 XD105 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280263 2002 XR113 07/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
280264 2002 XO117 13/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
280265 2002 XU120 03/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
280266 2002 YH3 28/12/2002 Nashville R. Clingan 2,8 km MPC · JPL
280267 2003 AC25 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280268 2003 AL28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280269 2003 AK38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280270 2003 AG39 07/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
280271 2003 AW91 06/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
280272 2003 BF28 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
280273 2003 BN34 26/01/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
280274 2003 BZ65 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280275 2003 CX1 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
280276 2003 CV5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280277 2003 CD8 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280278 2003 DS1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280279 2003 EO18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
280280 2003 EB22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280281 2003 FF1 22/03/2003 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
280282 2003 FK3 24/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280283 2003 FG45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280284 2003 FS76 27/03/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
280285 2003 FQ107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280286 2003 GU1 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
280287 2003 GM22 07/04/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
280288 2003 HW14 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
280289 2003 HX44 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
280290 2003 HK50 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
280291 2003 HM58 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
280292 2003 MF10 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
280293 2003 ML10 21/06/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
280294 2003 NH10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280295 2003 OR8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
280296 2003 OQ9 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280297 2003 OQ25 24/07/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280298 2003 OV26 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
280299 2003 PY6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280300 2003 QA16 20/08/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL