Danh sách tiểu hành tinh/282201–282300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
282201 2001 UE218 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
282202 2001 VX20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282203 2001 VG51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
282204 2001 VC53 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
282205 2001 VG54 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282206 2001 VN61 10/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
282207 2001 VS76 12/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
282208 2001 VY95 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
282209 2001 VJ109 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282210 2001 WS17 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282211 2001 WX59 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282212 2001 XG26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282213 2001 XT73 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282214 2001 XG78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
282215 2001 XY78 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
282216 2001 XU103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282217 2001 XE112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282218 2001 XS126 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
282219 2001 XN130 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
282220 2001 XT218 15/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
282221 2001 XE262 12/12/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
282222 2001 YO1 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282223 2001 YK78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
282224 2001 YK155 20/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
282225 2001 YB162 19/12/2001 Cima Ekar ADAS 2,1 km MPC · JPL
282226 2002 AU17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282227 2002 AS20 06/01/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
282228 2002 AG22 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
282229 2002 AZ65 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
282230 2002 AM143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282231 2002 BS24 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
282232 2002 CC34 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282233 2002 CA129 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
282234 2002 CY188 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282235 2002 CF210 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
282236 2002 CJ223 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282237 2002 CR279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
282238 2002 CN281 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
282239 2002 CP304 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
282240 2002 CW309 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
282241 2002 CE314 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
282242 2002 DM8 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282243 2002 ES79 11/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
282244 2002 EZ160 12/03/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
282245 2002 GJ6 13/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
282246 2002 GE11 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
282247 2002 GO49 05/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
282248 2002 GD61 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282249 2002 GA69 08/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
282250 2002 GW115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
282251 2002 GH160 15/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
282252 2002 GJ183 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
282253 2002 GM183 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282254 2002 HP12 21/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
282255 2002 JX49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282256 2002 JH67 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282257 2002 JA75 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
282258 2002 JQ90 11/05/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
282259 2002 JZ98 13/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
282260 2002 JT116 04/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
282261 2002 JV116 04/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
282262 2002 JK131 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282263 2002 JJ145 14/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
282264 2002 JT149 10/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
282265 2002 KP14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
282266 2002 LS18 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282267 2002 LY61 12/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
282268 2002 NB4 01/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
282269 2002 NQ17 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
282270 2002 NP25 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
282271 2002 NL66 09/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
282272 2002 NT75 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
282273 2002 NU76 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
282274 2002 OB6 20/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
282275 2002 OM12 25/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
282276 2002 OQ14 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
282277 2002 OR15 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
282278 2002 OB16 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
282279 2002 OH18 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282280 2002 OQ21 18/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
282281 2002 PF16 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
282282 2002 PK38 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
282283 2002 PJ41 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
282284 2002 PW63 04/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282285 2002 PS69 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
282286 2002 PM83 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
282287 2002 PX89 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
282288 2002 PS109 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
282289 2002 PV123 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
282290 2002 PU128 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
282291 2002 PF131 07/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
282292 2002 PK170 15/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
282293 2002 QP 16/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
282294 2002 QN5 16/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
282295 2002 QB14 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
282296 2002 QF38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
282297 2002 QW79 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
282298 2002 QR82 16/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
282299 2002 QA119 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
282300 2002 QT127 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL