Danh sách tiểu hành tinh/27101–27200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27101 Wenyucao 1998 VK7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27102 Emilychen 1998 VV7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27103 Sungwoncho 1998 VB15 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
27104 1998 VH18 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
27105 Clarkben 1998 VB20 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
27106 Jongoldman 1998 VV29 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27107 Michelleabi 1998 VB30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
27108 Bryanhe 1998 VM30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
27109 1998 VV32 15/11/ 1998 Catalina CSS 20 km MPC · JPL
27110 Annemaryvonne 1998 VX33 11/11/ 1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
27111 1998 VV34 12/11/ 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,3 km MPC · JPL
27112 1998 VC35 12/11/ 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,8 km MPC · JPL
27113 1998 VY54 14/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27114 Lukasiewicz 1998 WG2 19/11/ 1998 Prescott P. G. Comba 6,1 km MPC · JPL
27115 1998 WG3 19/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
27116 1998 WL3 19/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
27117 1998 WQ3 19/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
27118 1998 WD8 25/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
27119 1998 WH8 25/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
27120 Isabelhawkins 1998 WV8 28/11/ 1998 Cocoa I. P. Griffin 2,7 km MPC · JPL
27121 Joardar 1998 WV10 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27122 1998 WY13 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27123 Matthewlam 1998 WM14 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
27124 1998 WA20 29/11/ 1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,3 km MPC · JPL
27125 Siyilee 1998 WZ20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
27126 Bonnielei 1998 WG23 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
27127 1998 WB24 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
27128 1998 WB25 28/11/ 1998 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
27129 1998 XN1 07/12/1998 Caussols ODAS 7,9 km MPC · JPL
27130 Dipaola 1998 XA3 08/12/1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 4,8 km MPC · JPL
27131 1998 XU3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
27132 Ježek 1998 XJ9 11/12/1998 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
27133 1998 XQ9 14/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
27134 1998 XO11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
27135 1998 XB12 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
27136 1998 XJ16 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
27137 1998 XP27 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27138 1998 XU42 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
27139 1998 XX46 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
27140 1998 XW49 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27141 Krystleleung 1998 XT52 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
27142 1998 XG61 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
27143 1998 XK63 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27144 1998 XN74 14/12/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27145 1998 XC94 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27146 1998 YL1 16/12/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
27147 Mercedessosa 1998 YE2 17/12/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
27148 1998 YT2 17/12/1998 Caussols ODAS 8,7 km MPC · JPL
27149 1998 YN3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
27150 Annasante 1998 YQ3 16/12/1998 Bologna San Vittore Obs. 9,1 km MPC · JPL
27151 1998 YT3 17/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,3 km MPC · JPL
27152 1998 YN5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
27153 1998 YO5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
27154 1998 YG7 22/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
27155 1998 YM16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
27156 1998 YK22 21/12/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
27157 1998 YK27 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
27158 1998 YZ29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
27159 1999 AA2 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
27160 1999 AQ4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
27161 1999 AR4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
27162 1999 AM6 08/01/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
27163 1999 AA7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
27164 1999 AH7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
27165 1999 AM7 10/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
27166 1999 AN20 12/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
27167 1999 AH21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
27168 1999 AN21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
27169 1999 AS23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
27170 1999 AN30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
27171 1999 AD33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
27172 1999 AN34 15/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
27173 1999 BM1 18/01/1999 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
27174 1999 BB2 19/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 7,8 km MPC · JPL
27175 1999 BS2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
27176 1999 BR3 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
27177 1999 BU3 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
27178 Quino 1999 BT6 21/01/1999 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
27179 1999 BJ10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
27180 1999 CM1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
27181 1999 CX1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
27182 1999 CL3 08/02/1999 Kashihara F. Uto 10 km MPC · JPL
27183 1999 CF4 10/02/1999 Woomera F. B. Zoltowski 7,3 km MPC · JPL
27184 Ciabattari 1999 CX4 08/02/1999 Monte Agliale S. Donati 3,8 km MPC · JPL
27185 1999 CH37 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
27186 1999 CA39 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
27187 1999 CQ40 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
27188 1999 CL46 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
27189 1999 CF51 10/02/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
27190 1999 CW51 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
27191 1999 CO54 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
27192 Selenali 1999 CR59 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
27193 1999 CD60 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27194 Jonathanli 1999 CF60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
27195 1999 CD61 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
27196 1999 CF64 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
27197 Andrewliu 1999 CW65 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
27198 1999 CR66 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
27199 1999 CE67 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
27200 1999 CV69 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL