Danh sách tiểu hành tinh/280901–281000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280901 2005 XX57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280902 2005 XK62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
280903 2005 XR81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280904 2005 XD113 07/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
280905 2005 XR114 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
280906 2005 YE18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
280907 2005 YX21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
280908 2005 YM36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
280909 2005 YM41 21/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
280910 2005 YB60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
280911 2005 YJ60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280912 2005 YS64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280913 2005 YS84 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280914 2005 YA85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
280915 2005 YK92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280916 2005 YS170 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
280917 2005 YM174 29/12/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280918 2005 YJ179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280919 2005 YD211 25/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
280920 2005 YT245 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280921 2006 AZ7 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
280922 2006 AX13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
280923 2006 AT16 05/01/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280924 2006 AP22 05/01/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
280925 2006 AA47 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
280926 2006 AZ49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280927 2006 AK59 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
280928 2006 AB61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280929 2006 AS67 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
280930 2006 AH84 06/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
280931 2006 AF96 05/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
280932 2006 BJ27 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
280933 2006 BT28 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280934 2006 BU45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
280935 2006 BC50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280936 2006 BB59 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
280937 2006 BY62 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280938 2006 BG73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280939 2006 BB89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280940 2006 BX93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280941 2006 BM96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280942 2006 BO96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
280943 2006 BC109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280944 2006 BC120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280945 2006 BK141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
280946 2006 BZ142 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280947 2006 BZ144 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280948 2006 BH148 26/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
280949 2006 BP154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280950 2006 BB156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280951 2006 BM156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
280952 2006 BS181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280953 2006 BM189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
280954 2006 BK200 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
280955 2006 BY217 26/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
280956 2006 BF224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280957 2006 BE233 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
280958 2006 BF233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280959 2006 BR241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280960 2006 BJ250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280961 2006 BM267 26/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
280962 2006 BC268 26/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
280963 2006 CJ23 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280964 2006 CV36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
280965 2006 CV49 03/02/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280966 2006 CP60 02/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
280967 2006 DF 20/02/2006 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
280968 2006 DJ1 20/02/2006 Mayhill iTelescope Obs. 1,5 km MPC · JPL
280969 2006 DZ4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
280970 2006 DN7 20/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
280971 2006 DH11 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
280972 2006 DH15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280973 2006 DF25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
280974 2006 DE31 20/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
280975 2006 DP40 22/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
280976 2006 DQ46 20/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
280977 2006 DU49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
280978 2006 DG53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
280979 2006 DJ54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280980 2006 DB57 24/02/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280981 2006 DW65 21/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
280982 2006 DO68 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
280983 2006 DW71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
280984 2006 DQ84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280985 2006 DK87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
280986 2006 DD88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280987 2006 DQ88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
280988 2006 DW90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280989 2006 DQ91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280990 2006 DZ93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280991 2006 DJ103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
280992 2006 DS106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280993 2006 DE108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280994 2006 DF113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280995 2006 DM117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
280996 2006 DE118 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280997 2006 DS122 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
280998 2006 DB126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
280999 2006 DK131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281000 2006 DQ133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also