Danh sách tiểu hành tinh/281901–282000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281901 2011 CR17 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281902 2011 CB19 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
281903 2011 CP20 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
281904 2011 CX49 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
281905 2011 CJ72 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
281906 2011 CB77 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
281907 2011 DX2 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
281908 2011 EQ16 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281909 2011 ED24 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281910 2011 EG28 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
281911 2011 EU51 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281912 2011 EX52 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
281913 2011 EZ53 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
281914 2011 EF63 09/04/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
281915 2011 ET71 23/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
281916 2011 EW76 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281917 2011 FA 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281918 2011 FE2 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281919 2011 FO6 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281920 2011 FR9 29/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
281921 2011 FN11 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281922 2011 FY11 11/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
281923 2011 FX12 01/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281924 2011 FZ12 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281925 2011 FT13 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281926 2011 FW13 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281927 2011 FV19 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
281928 2011 FN30 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281929 2011 FB32 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281930 2011 FG45 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
281931 2011 FV46 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281932 2011 FL48 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
281933 2011 FJ83 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
281934 2011 FG138 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
281935 2011 FF142 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281936 2011 FT142 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
281937 2011 FZ142 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
281938 2011 FC143 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281939 2011 FQ143 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
281940 2011 FH147 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281941 2011 FF148 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281942 2011 FD150 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281943 2011 FM154 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
281944 2011 GT3 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
281945 2011 GR9 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
281946 2011 GH12 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281947 2011 GG31 29/02/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
281948 2011 GH32 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
281949 2011 GA34 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281950 2011 GS36 05/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
281951 2011 GR39 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281952 2011 GE46 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
281953 2011 GU46 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
281954 2011 GJ55 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281955 2011 GM55 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281956 2011 GU55 10/02/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
281957 2011 GR57 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
281958 2011 GP58 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
281959 2011 GG59 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
281960 2011 GF61 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
281961 2011 GK63 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281962 2011 GX63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281963 2011 GB64 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
281964 2011 GN65 19/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
281965 2011 GP66 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281966 2011 GZ66 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281967 2011 GO69 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
281968 2011 GR69 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
281969 2011 GT69 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281970 2011 GV69 08/08/2007 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
281971 2011 GC70 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
281972 2011 GF70 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281973 2011 GV71 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281974 2011 GM72 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281975 2011 GR72 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281976 2011 GC78 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281977 2011 HS8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281978 2011 HQ9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281979 2011 HR10 25/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
281980 2011 HB11 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
281981 2011 HJ12 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281982 2011 HN13 12/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
281983 2011 HX17 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281984 2011 HQ18 16/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281985 2011 HR18 09/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
281986 2011 HK20 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281987 2011 HV21 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281988 2011 HY21 10/03/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
281989 2011 HE23 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
281990 2011 HZ25 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
281991 2011 HM26 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
281992 2011 HU27 16/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
281993 2011 HW28 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
281994 2011 HY28 31/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
281995 2011 HC29 20/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
281996 2011 HX29 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281997 2011 HR32 01/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
281998 2011 HF35 21/09/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
281999 2011 HH36 11/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
282000 2011 HU36 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also