Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/280801–280900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280801 2005 TK72 05/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280802 2005 TN104 08/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280803 2005 TC107 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
280804 2005 TR132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280805 2005 TP143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280806 2005 TK147 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
280807 2005 TN164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
280808 2005 TC168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280809 2005 TE172 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280810 2005 TT177 15/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
280811 2005 TC186 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
280812 2005 TL191 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
280813 2005 UQ7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 850 m MPC · JPL
280814 2005 UZ8 20/10/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280815 2005 US17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280816 2005 UY19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280817 2005 UZ23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280818 2005 UM37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
280819 2005 UD40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280820 2005 UE49 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
280821 2005 UM53 23/10/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
280822 2005 UP53 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
280823 2005 UG55 23/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
280824 2005 UB56 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
280825 2005 UF63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
280826 2005 UH66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
280827 2005 UT68 23/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
280828 2005 UF74 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
280829 2005 UG97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
280830 2005 US106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280831 2005 UY106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280832 2005 UP109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280833 2005 UG116 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
280834 2005 UE119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
280835 2005 UM132 24/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280836 2005 UD144 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280837 2005 UU150 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280838 2005 UX153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
280839 2005 UL160 22/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
280840 2005 UF161 22/10/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
280841 2005 UX163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280842 2005 UH167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
280843 2005 UT168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280844 2005 UO189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
280845 2005 UD197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280846 2005 US213 22/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
280847 2005 UM216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280848 2005 UR223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280849 2005 UW252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
280850 2005 UU267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280851 2005 UO270 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
280852 2005 UB271 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
280853 2005 UY282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
280854 2005 UL283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
280855 2005 UH298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280856 2005 UU298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280857 2005 UW300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280858 2005 UN314 28/10/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
280859 2005 UU330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
280860 2005 UH347 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280861 2005 UP363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280862 2005 UE372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280863 2005 UZ392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
280864 2005 UT425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
280865 2005 UT458 30/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
280866 2005 UH461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
280867 2005 UQ484 22/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280868 2005 UA494 25/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
280869 2005 UP511 27/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
280870 2005 UA512 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
280871 2005 VY12 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
280872 2005 VW14 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
280873 2005 VQ28 04/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
280874 2005 VG71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
280875 2005 VA76 03/11/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
280876 2005 VK81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280877 2005 VD82 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280878 2005 VW92 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
280879 2005 WB4 23/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,4 km MPC · JPL
280880 2005 WG6 21/11/2005 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
280881 2005 WJ16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280882 2005 WM17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
280883 2005 WJ26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280884 2005 WX44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280885 2005 WG89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
280886 2005 WW92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
280887 2005 WG100 28/11/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
280888 2005 WV106 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
280889 2005 WF112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
280890 2005 WT130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
280891 2005 WF137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
280892 2005 WK161 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
280893 2005 WZ170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280894 2005 WB174 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
280895 2005 WU181 25/11/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
280896 2005 WL187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
280897 2005 WV189 21/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
280898 2005 XG1 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280899 2005 XQ3 01/12/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
280900 2005 XV31 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL