Danh sách tiểu hành tinh/279901–280000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279901 2001 QW222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
279902 2001 QT223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
279903 2001 QD225 24/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
279904 2001 QZ228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
279905 2001 QP229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
279906 2001 QD244 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279907 2001 QO249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279908 2001 QW249 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
279909 2001 QT281 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
279910 2001 QO288 17/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
279911 2001 QZ333 26/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
279912 2001 RS1 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279913 2001 RT8 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279914 2001 RB9 08/09/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
279915 2001 RF9 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
279916 2001 RU16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
279917 2001 RU26 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
279918 2001 RE30 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279919 2001 RV47 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279920 2001 RZ78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279921 2001 RM82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
279922 2001 RU87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
279923 2001 RL104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279924 2001 RL120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
279925 2001 RS145 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
279926 2001 SC8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279927 2001 SJ11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279928 2001 SR13 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279929 2001 SX22 16/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
279930 2001 SX26 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
279931 2001 SK32 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
279932 2001 SD37 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
279933 2001 SE41 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
279934 2001 SD42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
279935 2001 SZ44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279936 2001 SV64 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279937 2001 SL74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
279938 2001 SJ78 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
279939 2001 SF79 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279940 2001 SB84 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279941 2001 SR84 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
279942 2001 SE103 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
279943 2001 SO117 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
279944 2001 SC123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279945 2001 SP134 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
279946 2001 SO136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279947 2001 SG142 16/09/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
279948 2001 SE149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279949 2001 SJ157 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
279950 2001 SE177 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
279951 2001 SO179 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279952 2001 SQ186 19/09/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
279953 2001 SH187 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
279954 2001 SA197 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279955 2001 SM223 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279956 2001 SB225 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
279957 2001 SM235 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
279958 2001 SX235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279959 2001 SG252 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
279960 2001 SK267 25/09/2001 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 2,9 km MPC · JPL
279961 2001 SK305 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
279962 2001 SD312 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
279963 2001 SF314 22/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
279964 2001 SZ325 17/09/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
279965 2001 SP332 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
279966 2001 TD8 15/10/2001 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
279967 2001 TA14 12/10/2001 Ondřejov P. Kušnirák 850 m MPC · JPL
279968 2001 TC25 14/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
279969 2001 TF28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
279970 2001 TZ54 14/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
279971 2001 TW55 15/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
279972 2001 TX58 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
279973 2001 TM70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279974 2001 TB84 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279975 2001 TZ94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279976 2001 TQ103 07/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
279977 2001 TU104 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279978 2001 TT121 15/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
279979 2001 TS134 13/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
279980 2001 TR153 13/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
279981 2001 TJ167 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279982 2001 TE171 15/10/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
279983 2001 TF176 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
279984 2001 TA188 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279985 2001 TJ231 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
279986 2001 TK258 08/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
279987 2001 UP15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
279988 2001 UK26 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
279989 2001 UH37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
279990 2001 UN55 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279991 2001 UY58 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279992 2001 US75 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
279993 2001 UP88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279994 2001 UE95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
279995 2001 UE103 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279996 2001 US104 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
279997 2001 UZ107 20/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
279998 2001 UX147 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
279999 2001 UD151 23/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
280000 2001 UO152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also