Danh sách tiểu hành tinh/280701–280800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280701 2005 GC37 02/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
280702 2005 GQ39 04/04/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
280703 2005 GC50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
280704 2005 GN54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
280705 2005 GJ56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
280706 2005 GL58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
280707 2005 GV59 06/04/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,9 km MPC · JPL
280708 2005 GH65 02/04/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
280709 2005 GN68 02/04/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
280710 2005 GH80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280711 2005 GJ80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
280712 2005 GB88 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
280713 2005 GQ89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
280714 2005 GW104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
280715 2005 GD107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
280716 2005 GY112 06/04/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
280717 2005 GC116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280718 2005 GQ124 09/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
280719 2005 GV128 10/04/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
280720 2005 GA139 12/04/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
280721 2005 GX139 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
280722 2005 GW161 13/04/2005 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
280723 2005 GD172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280724 2005 GY179 06/04/2005 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
280725 2005 GV180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
280726 2005 GD181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
280727 2005 GU192 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
280728 2005 GH220 04/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
280729 2005 HE1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280730 2005 HS3 27/04/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 5,4 km MPC · JPL
280731 2005 JQ4 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
280732 2005 JE20 04/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
280733 2005 JB72 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
280734 2005 JY87 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
280735 2005 JB92 11/05/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280736 2005 JT99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
280737 2005 JX103 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
280738 2005 JA130 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
280739 2005 JK142 15/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
280740 2005 KC4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
280741 2005 LC1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
280742 2005 LY42 08/06/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 570 m MPC · JPL
280743 2005 LM51 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280744 2005 MA41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
280745 2005 NF2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
280746 2005 NJ42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
280747 2005 NM78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
280748 2005 NO94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
280749 2005 OL1 26/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280750 2005 PD14 04/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
280751 2005 QR19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
280752 2005 QP21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
280753 2005 QR25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280754 2005 QB29 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280755 2005 QN70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280756 2005 QU72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280757 2005 QP80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
280758 2005 QG84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
280759 2005 QX96 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280760 2005 QB165 31/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280761 2005 QH166 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
280762 2005 QM178 27/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280763 2005 RU2 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280764 2005 RE14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280765 2005 RY41 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
280766 2005 RQ44 01/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
280767 2005 SQ7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280768 2005 SE13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
280769 2005 SJ20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280770 2005 SW20 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
280771 2005 SZ20 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
280772 2005 SJ37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280773 2005 SF50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280774 2005 SM63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
280775 2005 SR68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280776 2005 SP69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280777 2005 SU72 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
280778 2005 SB112 26/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280779 2005 SE118 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
280780 2005 SC124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
280781 2005 SO129 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
280782 2005 SA130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
280783 2005 SV139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
280784 2005 SG149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
280785 2005 SB158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280786 2005 SJ175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
280787 2005 ST179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
280788 2005 SK187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
280789 2005 ST204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
280790 2005 SP210 30/09/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
280791 2005 SL239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280792 2005 SM263 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
280793 2005 SC266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
280794 2005 TV3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
280795 2005 TY17 01/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280796 2005 TV24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
280797 2005 TP26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
280798 2005 TU27 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
280799 2005 TB56 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
280800 2005 TZ71 03/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL