Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/279801–279900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279801 2000 CO131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
279802 2000 DA88 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279803 2000 EJ24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279804 2000 EZ67 10/03/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
279805 2000 EW170 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279806 2000 EZ184 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279807 2000 FN1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279808 2000 FH68 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
279809 2000 GD11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279810 2000 GU20 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279811 2000 GN21 05/04/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
279812 2000 GV43 05/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
279813 2000 HS17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
279814 2000 HX28 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
279815 2000 JT3 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279816 2000 JE5 01/05/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
279817 2000 JA7 03/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,2 km MPC · JPL
279818 2000 JF45 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
279819 2000 KK67 31/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
279820 2000 LJ33 04/06/2000 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
279821 2000 QQ103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279822 2000 QM110 24/08/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
279823 2000 RD8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279824 2000 RS67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279825 2000 RB90 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279826 2000 SF19 23/09/2000 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
279827 2000 ST98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279828 2000 SQ108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279829 2000 SD137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279830 2000 SH137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
279831 2000 SL155 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279832 2000 SH161 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279833 2000 SY164 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279834 2000 SZ181 19/09/2000 Kvistaberg UDAS 6,6 km MPC · JPL
279835 2000 SX228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279836 2000 SW264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279837 2000 ST272 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
279838 2000 SH324 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279839 2000 SA344 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
279840 2000 TF12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279841 2000 TA49 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279842 2000 UR22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
279843 2000 UD75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279844 2000 UF106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279845 2000 VY59 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279846 2000 WM136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
279847 2000 XV16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279848 2000 XJ22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279849 2000 YD8 21/12/2000 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
279850 2000 YB38 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279851 2000 YY98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279852 2001 AU18 04/01/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
279853 2001 AE19 04/01/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
279854 2001 AR50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279855 2001 BD83 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279856 2001 CR15 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
279857 2001 DB23 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
279858 2001 DA48 19/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,3 km MPC · JPL
279859 2001 DC87 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279860 2001 FU6 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
279861 2001 FU7 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279862 2001 FU111 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
279863 2001 HH 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
279864 2001 HP17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
279865 2001 HU24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279866 2001 KH70 23/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279867 2001 MA16 27/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
279868 2001 MV29 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
279869 2001 NK3 13/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
279870 2001 NL19 14/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
279871 2001 OR17 17/07/2001 Haleakala NEAT 790 m MPC · JPL
279872 2001 OD38 20/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
279873 2001 OR67 27/07/2001 Prescott P. G. Comba 740 m MPC · JPL
279874 2001 OA92 21/07/2001 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
279875 2001 OG101 27/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
279876 2001 PJ8 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
279877 2001 PQ8 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
279878 2001 PE24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
279879 2001 PZ34 10/08/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
279880 2001 PJ42 12/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
279881 2001 PX50 03/08/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
279882 2001 PO52 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
279883 2001 PE60 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
279884 2001 PE65 11/08/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
279885 2001 QO 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279886 2001 QG36 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279887 2001 QF45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279888 2001 QX90 22/08/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
279889 2001 QO92 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
279890 2001 QP105 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
279891 2001 QQ115 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
279892 2001 QH134 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279893 2001 QZ136 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279894 2001 QD146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279895 2001 QB152 26/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279896 2001 QH163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
279897 2001 QZ165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
279898 2001 QP174 27/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279899 2001 QY186 21/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
279900 2001 QP205 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL