Danh sách tiểu hành tinh/280301–280400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280301 2003 QM23 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
280302 2003 QB25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
280303 2003 QJ30 24/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
280304 2003 QM30 22/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280305 2003 QJ32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280306 2003 QQ40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280307 2003 QK49 22/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
280308 2003 QP58 23/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
280309 2003 QM66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280310 2003 QD70 27/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
280311 2003 QP77 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
280312 2003 QJ87 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
280313 2003 QA89 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
280314 2003 QP99 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
280315 2003 QS102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
280316 2003 QW119 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
280317 2003 RF1 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
280318 2003 RQ18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
280319 2003 RK19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
280320 2003 RD20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
280321 2003 RF21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
280322 2003 RX24 15/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
280323 2003 RM26 15/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280324 2003 SQ6 17/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
280325 2003 SK20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280326 2003 SN34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280327 2003 SE35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
280328 2003 SO58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
280329 2003 SQ67 19/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280330 2003 SF69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
280331 2003 SF79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
280332 2003 SL79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280333 2003 SD80 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
280334 2003 SL99 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
280335 2003 SX109 20/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
280336 2003 SV129 21/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
280337 2003 SK138 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
280338 2003 SN140 19/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
280339 2003 SH153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
280340 2003 SX159 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
280341 2003 ST169 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
280342 2003 SL172 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280343 2003 SA176 18/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
280344 2003 SG197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
280345 2003 SJ210 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
280346 2003 SD224 24/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
280347 2003 SB228 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
280348 2003 SA231 24/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
280349 2003 SK255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
280350 2003 SB260 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280351 2003 SH279 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
280352 2003 SU280 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
280353 2003 SP281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280354 2003 SL296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
280355 2003 SM298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
280356 2003 SY300 17/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
280357 2003 SZ300 17/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
280358 2003 SN320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280359 2003 SO320 17/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280360 2003 SZ329 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
280361 2003 SJ332 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
280362 2003 SL388 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
280363 2003 SE391 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
280364 2003 SC430 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
280365 2003 SR430 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280366 2003 TE 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
280367 2003 TN11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
280368 2003 TB15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
280369 2003 TU46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
280370 2003 TA54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280371 2003 UV7 18/10/2003 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
280372 2003 UQ16 16/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280373 2003 UV22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
280374 2003 UR26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
280375 2003 UB27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
280376 2003 UF46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280377 2003 UR64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
280378 2003 UE78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
280379 2003 UJ79 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
280380 2003 UZ79 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
280381 2003 UK91 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280382 2003 UM97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
280383 2003 UZ106 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280384 2003 UW118 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
280385 2003 UT120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280386 2003 UL143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
280387 2003 UJ175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
280388 2003 UO176 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
280389 2003 UF182 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
280390 2003 UH197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280391 2003 UK199 21/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280392 2003 UR238 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
280393 2003 UG249 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
280394 2003 UA269 28/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
280395 2003 UG272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
280396 2003 UP297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280397 2003 UH314 16/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280398 2003 UY317 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
280399 2003 UO324 17/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
280400 2003 UW327 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL