Danh sách tiểu hành tinh/280401–280500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280401 2003 UB346 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
280402 2003 UF352 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
280403 2003 UT377 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
280404 2003 VS10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
280405 2003 WP13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
280406 2003 WZ22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
280407 2003 WY53 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
280408 2003 WP59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
280409 2003 WU85 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
280410 2003 WJ86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280411 2003 WZ95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
280412 2003 WC132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
280413 2003 WH133 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
280414 2003 WP140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
280415 2003 WT156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
280416 2003 WK192 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
280417 2003 XH3 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
280418 2003 XP14 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
280419 2003 XE31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
280420 2003 YN17 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
280421 2003 YR18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
280422 2003 YA21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
280423 2003 YQ24 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
280424 2003 YK43 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
280425 2003 YR52 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
280426 2003 YD56 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
280427 2003 YH56 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
280428 2003 YW84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
280429 2003 YX84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
280430 2003 YO93 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
280431 2003 YQ104 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
280432 2003 YF106 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280433 2003 YV120 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
280434 2003 YH134 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
280435 2003 YZ140 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
280436 2003 YE141 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
280437 2003 YU141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280438 2003 YR164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
280439 2003 YP169 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280440 2004 AF7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
280441 2004 BS72 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
280442 2004 BA86 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280443 2004 BO96 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
280444 2004 BG119 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
280445 2004 BJ125 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
280446 2004 CO39 14/02/2004 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 5,1 km MPC · JPL
280447 2004 CU73 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
280448 2004 CL75 11/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280449 2004 CO106 14/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280450 2004 CB129 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
280451 2004 DJ11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
280452 2004 DX25 16/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
280453 2004 DG26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
280454 2004 EO 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
280455 2004 EA17 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280456 2004 EG49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280457 2004 EV57 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
280458 2004 ER69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
280459 2004 EG86 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280460 2004 EH86 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280461 2004 FQ12 16/03/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
280462 2004 FY52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280463 2004 FW78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280464 2004 FV91 22/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280465 2004 FT92 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280466 2004 FL93 21/03/2004 Nogales Tenagra II Obs. 1,2 km MPC · JPL
280467 2004 FS95 23/03/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
280468 2004 FN97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280469 2004 GL10 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280470 2004 GF25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280471 2004 GT25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
280472 2004 GL46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280473 2004 GG71 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
280474 2004 HY2 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280475 2004 HW6 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280476 2004 HJ17 16/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280477 2004 HU25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280478 2004 HB36 21/04/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
280479 2004 HG41 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280480 2004 HN45 21/04/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
280481 2004 HL48 22/04/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
280482 2004 HK59 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
280483 2004 JM12 13/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
280484 2004 JO35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280485 2004 LA15 11/06/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
280486 2004 LM20 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280487 2004 LO29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
280488 2004 LL31 12/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
280489 2004 ML5 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
280490 2004 MO6 25/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280491 2004 MO7 16/06/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 560 m MPC · JPL
280492 2004 NG2 09/07/2004 Siding Spring SSS 830 m MPC · JPL
280493 2004 NF5 09/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
280494 2004 NN9 09/07/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
280495 2004 NV14 11/07/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
280496 2004 NS20 14/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280497 2004 NE21 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
280498 2004 NF23 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280499 2004 NU32 11/07/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
280500 2004 OZ3 17/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL