Danh sách tiểu hành tinh/279201–279300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279201 2009 TF42 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279202 2009 TO43 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279203 2009 TM45 15/10/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
279204 2009 UM8 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
279205 2009 UJ29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
279206 2009 UP31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
279207 2009 UW34 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
279208 2009 UQ35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
279209 2009 UB38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279210 2009 UW40 17/01/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
279211 2009 UK41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
279212 2009 UR43 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
279213 2009 UP45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
279214 2009 UV45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279215 2009 UY56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279216 2009 UQ69 21/10/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
279217 2009 UO71 22/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
279218 2009 UY72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
279219 2009 UH83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279220 2009 UJ87 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279221 2009 UY91 25/10/2009 BlackBird K. Levin 1,6 km MPC · JPL
279222 2009 UC97 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
279223 2009 UP99 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
279224 2009 UU99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
279225 2009 UL101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279226 Demisroussos 2009 UR103 24/10/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,1 km MPC · JPL
279227 2009 UZ104 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
279228 2009 UK109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279229 2009 UK121 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
279230 2009 UX122 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
279231 2009 UD128 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
279232 2009 UJ130 26/10/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
279233 2009 UT139 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279234 2009 US144 22/10/2009 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
279235 2009 UF146 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
279236 2009 UA147 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279237 2009 UT148 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279238 2009 UZ150 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279239 2009 UK152 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
279240 2009 VV 08/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 4,2 km MPC · JPL
279241 2009 VD8 08/11/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
279242 2009 VL16 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
279243 2009 VD24 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279244 2009 VN25 11/11/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
279245 2009 VU33 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
279246 2009 VH34 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279247 2009 VZ35 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
279248 2009 VH38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279249 2009 VD39 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
279250 2009 VL40 08/11/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
279251 2009 VD42 12/11/2009 Needville J. Dellinger, M. Eastman 2,7 km MPC · JPL
279252 2009 VU44 14/11/2009 Plana F. Fratev 900 m MPC · JPL
279253 2009 VL45 11/11/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
279254 2009 VN46 09/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
279255 2009 VE47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
279256 2009 VS48 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279257 2009 VB52 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279258 2009 VK56 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
279259 2009 VF62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279260 2009 VX65 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279261 2009 VZ70 23/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
279262 2009 VX71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
279263 2009 VP73 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279264 2009 VK78 09/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
279265 2009 VJ86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
279266 2009 VY96 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
279267 2009 VF103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
279268 2009 VX109 09/11/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
279269 2009 VS110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
279270 2009 VY112 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279271 2009 VR114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
279272 2009 VV114 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
279273 2009 WF1 17/11/2009 Kachina J. Hobart 1,3 km MPC · JPL
279274 Shurpakov 2009 WL8 19/11/2009 Tzec Maun V. Nevski 2,3 km MPC · JPL
279275 2009 WC9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279276 2009 WB14 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
279277 2009 WK15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
279278 2009 WV28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279279 2009 WB29 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279280 2009 WN29 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
279281 2009 WY32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279282 2009 WF35 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
279283 2009 WS36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279284 2009 WT36 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
279285 2009 WW53 17/11/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279286 2009 WY75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279287 2009 WC77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279288 2009 WU81 18/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
279289 2009 WS99 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279290 2009 WX101 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279291 2009 WO104 20/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
279292 2009 WS107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
279293 2009 WW117 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279294 2009 WT125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279295 2009 WB129 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279296 2009 WL140 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
279297 2009 WN142 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279298 2009 WD155 19/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
279299 2009 WJ161 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279300 2009 WN177 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL