Danh sách tiểu hành tinh/280001–280100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280001 2001 UH156 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
280002 2001 UT157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280003 2001 UF163 23/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
280004 2001 US171 24/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
280005 2001 UP172 18/10/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
280006 2001 US195 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
280007 2001 US201 19/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
280008 2001 UR224 21/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
280009 2001 VM6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280010 2001 VQ17 09/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
280011 2001 VY53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280012 2001 VR72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
280013 2001 VM76 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
280014 2001 VK80 10/11/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
280015 2001 VO89 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280016 2001 WZ1 18/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
280017 2001 WC2 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280018 2001 WQ2 17/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
280019 2001 WD7 17/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
280020 2001 WE7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280021 2001 WG13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280022 2001 WP61 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
280023 2001 WH101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
280024 2001 XP5 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
280025 2001 XA38 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
280026 2001 XA53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280027 2001 XL124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280028 2001 XO126 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280029 2001 XW131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280030 2001 XS162 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280031 2001 XY174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280032 2001 XT192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
280033 2001 XU205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
280034 2001 XC206 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
280035 2001 XP225 15/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
280036 2001 XV252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280037 2001 YE67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280038 2001 YH89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280039 2001 YQ130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280040 2001 YF138 20/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280041 2001 YJ149 19/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280042 2002 AB 03/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
280043 2002 AC37 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280044 2002 AT54 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280045 2002 AN61 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
280046 2002 AX84 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280047 2002 AY123 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280048 2002 AT131 08/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
280049 2002 AD136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280050 2002 AO154 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
280051 2002 BA12 19/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
280052 2002 BJ13 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
280053 2002 CL21 05/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
280054 2002 CM30 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
280055 2002 CW35 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280056 2002 CV54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
280057 2002 CS61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
280058 2002 CA72 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
280059 2002 CG77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280060 2002 CQ81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280061 2002 CL96 07/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
280062 2002 CH111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280063 2002 CF115 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280064 2002 CY119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280065 2002 CK125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
280066 2002 CB148 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280067 2002 CD150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280068 2002 CU155 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280069 2002 CB156 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
280070 2002 CR192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280071 2002 CX215 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
280072 2002 CL218 10/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
280073 2002 CQ224 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280074 2002 CP225 04/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
280075 2002 CH228 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
280076 2002 CJ237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
280077 2002 CU238 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
280078 2002 CN248 14/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
280079 2002 CG263 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
280080 2002 CY267 07/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
280081 2002 CX284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280082 2002 CE286 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
280083 2002 CK294 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
280084 2002 CZ295 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280085 2002 CQ301 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
280086 2002 CQ316 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
280087 2002 DO8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280088 2002 DQ9 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
280089 2002 EB16 06/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
280090 2002 EH24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
280091 2002 EK25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
280092 2002 EF56 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
280093 2002 EO61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280094 2002 ED64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
280095 2002 EV75 14/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
280096 2002 ED105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
280097 2002 EA119 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
280098 2002 ER122 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
280099 2002 EV133 13/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280100 2002 EA141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL