Danh sách tiểu hành tinh/279001–279100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279001 2008 UK249 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279002 2008 UA256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279003 2008 UD256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279004 2008 UO256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279005 2008 UQ256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279006 2008 UU260 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279007 2008 UP274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279008 2008 UK277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
279009 2008 UV279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279010 2008 UN281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279011 2008 UQ281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279012 2008 UU287 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
279013 2008 UX288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
279014 2008 UZ288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279015 2008 UV290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279016 2008 UR291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279017 2008 UJ295 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
279018 2008 UP295 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
279019 2008 UJ307 30/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
279020 2008 UH331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279021 2008 UZ339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279022 2008 UA340 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279023 2008 US351 25/10/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
279024 2008 UZ354 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279025 2008 UT357 24/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
279026 2008 UY359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
279027 2008 UJ360 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279028 2008 UB362 24/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
279029 2008 UD364 26/10/2008 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
279030 2008 UR365 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279031 2008 UF368 31/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279032 2008 UX368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
279033 2008 UZ368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
279034 2008 VQ3 04/11/2008 Nazaret G. Muler 2,5 km MPC · JPL
279035 Mara 2008 VX4 07/11/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 3,1 km MPC · JPL
279036 2008 VA13 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279037 2008 VU13 08/11/2008 Tzec Maun E. Schwab 2,8 km MPC · JPL
279038 2008 VD20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279039 2008 VZ20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279040 2008 VD24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
279041 2008 VS25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279042 2008 VH33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
279043 2008 VT33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279044 2008 VD38 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
279045 2008 VZ42 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279046 2008 VG50 04/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
279047 2008 VC51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279048 2008 VM54 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
279049 2008 VO58 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
279050 2008 VN59 07/11/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
279051 2008 VE64 09/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
279052 2008 VE67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
279053 2008 VC75 03/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
279054 2008 VD77 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279055 2008 VJ77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
279056 2008 WY 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
279057 2008 WK1 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279058 2008 WU3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279059 2008 WT4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279060 2008 WB9 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279061 2008 WJ10 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
279062 2008 WG16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279063 2008 WW21 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
279064 2008 WX21 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
279065 2008 WE27 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
279066 2008 WU38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279067 2008 WF45 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279068 2008 WM47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279069 2008 WH58 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279070 2008 WV67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279071 2008 WV71 19/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
279072 2008 WX74 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279073 2008 WK77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279074 2008 WX77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279075 2008 WU79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279076 2008 WM83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279077 2008 WG88 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
279078 2008 WP88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279079 2008 WF92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
279080 2008 WM98 19/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
279081 2008 WG99 24/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279082 2008 WC101 25/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
279083 2008 WW102 25/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
279084 2008 WD104 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279085 2008 WW105 28/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
279086 2008 WB110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279087 2008 WQ110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279088 2008 WA116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279089 2008 WO130 24/11/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
279090 2008 WH131 19/11/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
279091 2008 WL131 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279092 2008 WW132 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
279093 2008 WM136 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279094 2008 WJ139 30/11/2008 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
279095 2008 WL139 30/11/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
279096 2008 XZ6 06/12/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 4,0 km MPC · JPL
279097 2008 XB9 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279098 2008 XB11 01/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
279099 2008 YS26 26/12/2008 Dauban F. Kugel 4,5 km MPC · JPL
279100 2008 YW30 25/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL