Danh sách tiểu hành tinh/279501–279600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279501 2011 AE43 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
279502 2011 AQ46 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279503 2011 AW50 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279504 2011 AC52 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279505 2011 AD52 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279506 2011 AQ55 24/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
279507 2011 AL57 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279508 2011 AO58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279509 2011 AH61 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279510 2011 AZ70 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
279511 2011 AQ72 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
279512 2011 AK74 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
279513 2011 AB77 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279514 2011 AO77 31/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
279515 2011 BU3 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279516 2011 BB7 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279517 2011 BS9 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279518 2011 BD18 22/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
279519 2011 BB22 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
279520 2011 BZ24 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279521 2011 BW26 14/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
279522 2011 BG27 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279523 2011 BK27 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279524 2011 BZ27 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
279525 2011 BM33 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,4 km MPC · JPL
279526 2011 BE51 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
279527 2011 BJ51 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279528 2011 BE52 18/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279529 2011 BF52 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279530 2011 BM52 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279531 2011 BL53 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279532 2011 BG54 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
279533 2011 BA58 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279534 2011 BT58 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279535 2011 BQ60 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279536 2011 CV 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279537 2011 CP6 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
279538 2011 CE7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
279539 2011 CM10 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
279540 2011 CJ16 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279541 2011 CZ17 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
279542 2011 CR18 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
279543 2011 CZ22 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279544 2011 CV23 19/06/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
279545 2011 CU29 13/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
279546 2011 CA34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279547 2011 CL34 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279548 2011 CU34 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279549 2011 CP39 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
279550 2011 CE42 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279551 2011 CK42 15/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279552 2011 CD44 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279553 2011 CF47 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
279554 2011 CX57 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
279555 2011 CT66 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279556 2011 CU68 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
279557 2011 CZ68 11/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
279558 2011 CV72 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279559 2011 CV74 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279560 2011 CF77 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279561 2011 CF78 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279562 2011 CH78 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279563 2011 DF1 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279564 2011 DO1 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279565 2011 DT1 09/02/2003 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
279566 2011 DF3 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279567 2011 DP4 11/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
279568 2011 DG8 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279569 2011 DJ8 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279570 2011 DN8 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
279571 2011 DN10 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
279572 2011 DU12 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
279573 2011 DZ12 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
279574 2011 DH14 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279575 2011 DN15 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
279576 2011 DZ17 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279577 2011 DY22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
279578 2011 DF23 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
279579 2011 DG23 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279580 2011 DJ23 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279581 2011 DR23 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279582 2011 DP28 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
279583 2011 DE42 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279584 2011 DY46 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279585 2011 DX49 01/03/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
279586 2011 EE 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279587 2011 EJ3 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
279588 2011 ER3 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279589 2011 EB6 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
279590 2011 EO6 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
279591 2011 EY6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
279592 2011 EB8 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
279593 2011 EL8 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279594 2011 ET9 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
279595 2011 EU9 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279596 2011 EW9 14/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
279597 2011 EE12 14/09/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
279598 2011 EL12 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
279599 2011 ER13 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
279600 2011 EA14 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL