Danh sách tiểu hành tinh/278501–278600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278501 2007 YA56 30/12/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
278502 2008 AP1 06/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
278503 2008 AN47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278504 2008 AO74 11/01/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
278505 2008 AS132 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278506 2008 BJ20 30/01/2008 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
278507 2008 BA32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278508 2008 CU1 03/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
278509 2008 CX12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278510 2008 CT18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278511 2008 CB24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278512 2008 CL39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
278513 Schwope 2008 CE120 14/02/2008 Inastars B. Thinius 2,4 km MPC · JPL
278514 2008 CG180 09/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
278515 2008 CV199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
278516 2008 DP21 28/02/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
278517 2008 DU25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
278518 2008 DK32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278519 2008 DC33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
278520 2008 DY34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278521 2008 DP36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
278522 2008 DW46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
278523 2008 DY46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278524 2008 DU48 29/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
278525 2008 DJ67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
278526 2008 DM68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
278527 2008 DH85 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278528 2008 EM13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278529 2008 EM16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
278530 2008 EY20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278531 2008 EJ32 08/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,2 km MPC · JPL
278532 2008 EC46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278533 2008 EP47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278534 2008 EZ69 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
278535 2008 EE72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278536 2008 EC74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278537 2008 EX75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278538 2008 EZ81 04/03/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
278539 2008 EF82 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
278540 2008 EX87 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
278541 2008 EA123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278542 2008 EB127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278543 2008 EJ151 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278544 2008 ER166 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
278545 2008 EM167 08/03/2008 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
278546 2008 FW3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278547 2008 FM8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278548 2008 FX27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278549 2008 FC34 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
278550 2008 FZ48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
278551 2008 FC66 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
278552 2008 FW67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278553 2008 FL96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
278554 2008 FW109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
278555 2008 FB123 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
278556 2008 FP137 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
278557 2008 GM27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
278558 2008 GF36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
278559 2008 GN36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278560 2008 GH47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278561 2008 GA74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278562 2008 GN74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278563 2008 GH93 06/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
278564 2008 GK97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278565 2008 GY126 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278566 2008 GZ127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278567 2008 GP129 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
278568 2008 GY137 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278569 2008 GW144 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
278570 2008 HT8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278571 2008 HZ8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278572 2008 HB21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
278573 2008 HF26 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278574 2008 HW26 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278575 2008 HV35 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278576 2008 HS37 30/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
278577 2008 HG40 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
278578 2008 HD62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278579 2008 HC66 28/04/2008 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
278580 2008 JE5 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278581 2008 JL6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278582 2008 JE15 05/05/2008 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
278583 2008 JD23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278584 2008 JQ27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
278585 2008 KM26 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278586 2008 KW34 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278587 2008 KX42 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
278588 2008 LY16 08/06/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 820 m MPC · JPL
278589 2008 NO 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278590 2008 NA2 04/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
278591 Salò 2008 NZ3 15/07/2008 Magasa M. Tonincelli, A. Stucchi 890 m MPC · JPL
278592 2008 NG5 03/07/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
278593 2008 OC 24/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
278594 2008 OT1 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 880 m MPC · JPL
278595 2008 OB2 27/07/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
278596 2008 OR2 27/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
278597 2008 OA21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278598 2008 OL21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278599 2008 OM23 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278600 2008 OZ24 28/07/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL