Danh sách tiểu hành tinh/279401–279500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279401 2010 EK38 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279402 2010 EK41 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
279403 2010 EW44 13/03/2010 Dauban F. Kugel 3,8 km MPC · JPL
279404 2010 EJ70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279405 2010 EZ83 13/03/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
279406 2010 EH87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
279407 2010 EA105 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
279408 2010 EO121 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279409 2010 EZ124 12/03/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
279410 McCallon 2010 EF144 01/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
279411 2010 FM6 16/03/2010 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,1 km MPC · JPL
279412 2010 FN14 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279413 2010 FH22 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
279414 2010 FE101 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279415 2010 GM6 04/04/2010 Jarnac Jarnac Obs. 5,1 km MPC · JPL
279416 2010 GR6 01/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
279417 2010 GA29 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
279418 2010 GQ42 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
279419 2010 GX111 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279420 2010 GC140 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279421 2010 GR152 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
279422 2010 GX158 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
279423 2010 HS111 19/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
279424 2010 JY151 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279425 2010 KR118 30/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
279426 2010 MU8 16/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
279427 2010 MG28 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
279428 2010 MX85 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
279429 2010 NY11 28/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
279430 2010 NY30 09/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
279431 2010 NL51 21/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
279432 2010 NF63 11/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
279433 2010 NX68 14/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
279434 2010 NA79 05/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
279435 2010 NL111 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
279436 2010 NN112 11/03/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
279437 2010 OV10 16/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
279438 2010 OO20 18/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
279439 2010 OT33 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
279440 2010 OQ99 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
279441 2010 RO14 25/07/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
279442 2010 RR14 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 3,4 km MPC · JPL
279443 2010 RZ45 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279444 2010 RY46 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
279445 2010 RE51 27/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
279446 2010 RM59 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
279447 2010 RA61 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
279448 2010 RK65 19/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
279449 2010 RW69 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
279450 2010 RP70 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279451 2010 RC76 11/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
279452 2010 RV77 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
279453 2010 RX81 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279454 2010 RV88 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279455 2010 RF99 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279456 2010 RX105 13/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
279457 2010 RR112 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279458 2010 RT114 07/08/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
279459 2010 RJ115 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279460 2010 RA153 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
279461 2010 RO156 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
279462 2010 RJ179 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
279463 2010 SA38 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279464 2010 TH160 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
279465 2010 TU165 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279466 2010 UO6 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
279467 2010 UJ72 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279468 2010 UR83 21/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279469 2010 UW86 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279470 2010 UJ95 07/10/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
279471 2010 VC23 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279472 2010 VV26 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279473 2010 VJ30 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279474 2010 VX62 03/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
279475 2010 VC70 17/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
279476 2010 VP88 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279477 2010 VU94 20/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
279478 2010 VE112 10/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
279479 2010 VL194 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
279480 2010 VL198 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
279481 2010 WG10 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279482 2010 WJ14 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279483 2010 WW16 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279484 2010 WJ29 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279485 2010 XE4 20/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
279486 2010 XM4 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
279487 2010 XT38 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
279488 2010 XN46 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279489 2010 XY49 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
279490 2010 XG57 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
279491 2010 YD2 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
279492 2011 AX5 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
279493 2011 AA11 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
279494 2011 AE15 12/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
279495 2011 AA16 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279496 2011 AE19 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
279497 2011 AK23 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,9 km MPC · JPL
279498 2011 AY28 22/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
279499 2011 AU36 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279500 2011 AS42 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL