Danh sách tiểu hành tinh/279601–279700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279601 2011 ET16 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279602 2011 EX17 04/02/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
279603 2011 EU19 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
279604 2011 EQ21 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
279605 2011 EF24 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279606 2011 ER24 22/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 3,7 km MPC · JPL
279607 2011 EX24 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
279608 2011 EY24 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
279609 2011 EA25 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
279610 2011 EH25 23/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
279611 2011 EQ25 26/04/2000 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
279612 2011 EV25 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279613 2011 ER26 19/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279614 2011 EK30 21/04/1998 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
279615 2011 EV36 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279616 2011 ED37 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
279617 2011 EP37 06/08/2007 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
279618 2011 EH38 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279619 2011 ED39 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279620 2011 EH39 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279621 2011 EW41 23/01/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
279622 2011 EX42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279623 2011 EF44 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279624 2011 EH45 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
279625 2011 EQ45 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279626 2011 ET45 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279627 2011 EA46 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
279628 2011 EN50 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
279629 2011 EG51 06/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
279630 2011 EF53 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279631 2011 EG53 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279632 2011 ES66 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279633 2011 EL68 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279634 2011 EO68 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279635 2011 EN69 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279636 2011 EM70 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279637 2011 EX70 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279638 2011 EM71 04/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
279639 2011 EW72 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
279640 2011 EC73 15/10/1998 Caussols ODAS 890 m MPC · JPL
279641 2011 EG73 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279642 2011 ES73 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
279643 2011 EH74 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
279644 2011 EM74 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279645 2011 EF75 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
279646 2011 ER75 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279647 2011 ET75 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279648 2011 FR 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
279649 2011 FS1 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279650 2011 FT1 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
279651 2011 FB4 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279652 2011 FJ4 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279653 2011 FP4 24/03/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
279654 2011 FU5 11/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
279655 2011 FB7 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279656 2011 FT7 01/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
279657 2011 FP9 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279658 2011 FC10 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
279659 2011 FS10 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279660 2011 FX10 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279661 2011 FA11 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
279662 2011 FB11 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279663 2011 FK11 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
279664 2011 FO11 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279665 2011 FC12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279666 2011 FV17 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
279667 2011 FD18 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
279668 2011 FP18 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279669 2011 FJ22 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
279670 2011 FK23 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
279671 2011 FZ23 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
279672 2011 FE28 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
279673 2011 FA29 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279674 2011 FU29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279675 2011 FM30 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279676 2011 FE31 10/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
279677 2011 FT31 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279678 2011 FP32 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279679 2011 FQ32 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
279680 2011 FR32 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
279681 2011 FV32 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279682 2011 FY32 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
279683 2011 FM33 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279684 2011 FO34 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
279685 2011 FZ34 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
279686 2011 FN36 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
279687 2011 FQ36 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
279688 2011 FS37 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
279689 2011 FT40 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279690 2011 FB41 11/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
279691 2011 FN42 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279692 2011 FQ43 19/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
279693 2011 FD44 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
279694 2011 FO45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279695 2011 FX46 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
279696 2011 FF47 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
279697 2011 FQ55 03/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
279698 2011 FA56 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279699 2011 FK56 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
279700 2011 FN65 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL