Danh sách tiểu hành tinh/278401–278500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278401 2007 QD10 22/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
278402 2007 QA13 18/08/2007 Mayhill A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
278403 2007 QT16 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
278404 2007 QH17 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278405 2007 RA6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
278406 2007 RV6 06/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,2 km MPC · JPL
278407 2007 RC7 06/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,8 km MPC · JPL
278408 2007 RC22 03/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278409 2007 RJ33 05/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
278410 2007 RV38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
278411 2007 RX42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
278412 2007 RQ46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278413 2007 RH48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
278414 2007 RG56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278415 2007 RF103 11/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
278416 2007 RP134 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
278417 2007 RR146 14/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,6 km MPC · JPL
278418 2007 RA155 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
278419 2007 RH157 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278420 2007 RY167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278421 2007 RA205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
278422 2007 RT208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278423 2007 RP210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278424 2007 RH217 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278425 2007 RY218 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
278426 2007 RQ228 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
278427 2007 RD239 14/09/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
278428 2007 RW257 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
278429 2007 RG266 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
278430 2007 RC270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
278431 2007 RD271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278432 2007 RS275 09/09/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
278433 2007 RT275 09/09/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
278434 2007 RU275 09/09/2007 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
278435 2007 RT281 14/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
278436 2007 RQ283 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278437 2007 RT284 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
278438 2007 RS286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
278439 2007 RU286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
278440 2007 RF308 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
278441 2007 RJ312 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
278442 2007 RJ323 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278443 2007 SG1 18/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,0 km MPC · JPL
278444 2007 SJ4 16/09/2007 Tiki N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
278445 2007 SL12 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
278446 2007 SA16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
278447 Saviano 2007 TH 02/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 5,0 km MPC · JPL
278448 2007 TX2 03/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
278449 2007 TS5 06/10/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
278450 2007 TR6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
278451 2007 TO22 09/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,2 km MPC · JPL
278452 2007 TD31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
278453 2007 TY31 05/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
278454 2007 TN84 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
278455 2007 TV85 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
278456 2007 TH94 07/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
278457 2007 TO110 08/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
278458 2007 TA111 08/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
278459 2007 TF125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
278460 2007 TG129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
278461 2007 TJ139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
278462 2007 TD160 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
278463 2007 TJ161 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
278464 2007 TB164 11/10/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
278465 2007 TQ166 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
278466 2007 TS168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
278467 2007 TE190 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
278468 2007 TP208 10/10/2007 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
278469 2007 TA225 11/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
278470 2007 TN225 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278471 2007 TF242 08/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
278472 2007 TX251 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
278473 2007 TS269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
278474 2007 TS287 11/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
278475 2007 TF379 13/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
278476 2007 TT405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278477 2007 TC413 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
278478 2007 TQ434 10/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278479 2007 TG451 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
278480 2007 UU 17/10/2007 Mayhill A. Lowe 6,6 km MPC · JPL
278481 2007 UK37 19/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278482 2007 UF53 21/06/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
278483 2007 UA68 30/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
278484 2007 UT84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278485 2007 UV95 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
278486 2007 UR136 19/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
278487 2007 VX65 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278488 2007 VW73 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278489 2007 VU88 03/11/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
278490 2007 VL118 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
278491 2007 VQ148 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 730 m MPC · JPL
278492 2007 VA238 12/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
278493 2007 VZ251 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
278494 2007 VT252 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
278495 2007 VK332 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
278496 2007 WV8 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
278497 2007 WV20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278498 2007 XW57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
278499 2007 YC11 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278500 2007 YV54 31/12/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL