Danh sách tiểu hành tinh/279101–279200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279101 2008 YZ42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279102 2008 YC44 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279103 2008 YN152 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
279104 2008 YA157 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
279105 2009 AO8 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279106 2009 AU26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279107 2009 AB28 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
279108 2009 BM84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
279109 2009 BX150 28/01/2009 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
279110 2009 CD37 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
279111 2009 FX55 18/03/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
279112 2009 HG1 16/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279113 2009 HE65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279114 2009 HM66 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279115 2009 HA99 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
279116 2009 JK 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
279117 2009 KJ7 26/05/2009 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
279118 2009 MK9 25/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
279119 Khamatova 2009 OY1 19/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 940 m MPC · JPL
279120 2009 ON10 26/07/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
279121 2009 OP22 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
279122 2009 OO23 27/07/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
279123 2009 PS2 12/08/2009 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
279124 2009 PV4 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
279125 2009 PD7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279126 2009 PU16 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
279127 2009 QT11 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
279128 2009 QW15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279129 2009 QU29 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
279130 2009 QO39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279131 2009 QU39 21/08/2009 Sandlot G. Hug 670 m MPC · JPL
279132 2009 QE45 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
279133 2009 QU51 29/08/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
279134 2009 RS6 10/09/2009 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
279135 2009 RD8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279136 2009 RW16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
279137 2009 RQ28 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
279138 2009 RU28 13/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 490 m MPC · JPL
279139 2009 RL39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279140 2009 RA44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279141 2009 RO50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
279142 2009 RW62 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279143 2009 RB65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279144 2009 SW13 16/09/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
279145 2009 SA18 20/09/2009 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
279146 2009 SS18 17/09/2009 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
279147 2009 SR34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279148 2009 SQ36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279149 2009 SB38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
279150 2009 SL45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
279151 2009 SD49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
279152 2009 SD70 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
279153 2009 SR73 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
279154 2009 SG74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
279155 2009 SB79 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279156 2009 SR90 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
279157 2009 SG113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279158 2009 SO123 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
279159 2009 SJ131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279160 2009 SU132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279161 2009 SV133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279162 2009 SM134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279163 2009 SX135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279164 2009 SJ146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279165 2009 SA147 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279166 2009 SP156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
279167 2009 SP160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279168 2009 SS160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279169 2009 ST166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279170 2009 SW204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
279171 2009 ST215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279172 2009 SU241 18/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
279173 2009 ST257 01/02/2003 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
279174 2009 SM265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
279175 2009 SM274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
279176 2009 SM277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279177 2009 SE281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
279178 2009 SW281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279179 2009 SU289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
279180 2009 SW290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
279181 2009 SF300 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279182 2009 SM336 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
279183 2009 SZ336 24/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
279184 2009 SG339 27/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
279185 2009 SS339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279186 2009 SD343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
279187 2009 SB350 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
279188 2009 SF356 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
279189 2009 SG359 22/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
279190 2009 SL360 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
279191 2009 SS361 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279192 2009 TY2 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
279193 2009 TE3 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
279194 2009 TF3 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
279195 2009 TV3 09/10/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
279196 2009 TG5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
279197 2009 TZ12 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 700 m MPC · JPL
279198 2009 TJ17 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
279199 2009 TJ25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
279200 2009 TU27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL