Danh sách tiểu hành tinh/278101–278200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278101 2007 BO48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278102 2007 BS53 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278103 2007 BG56 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
278104 2007 BJ65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278105 2007 BX65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
278106 2007 BX67 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
278107 2007 BG75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
278108 2007 BJ75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
278109 2007 BF77 16/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
278110 2007 BN81 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
278111 2007 BO100 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 560 m MPC · JPL
278112 2007 CK 05/02/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
278113 2007 CW 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
278114 2007 CY 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
278115 2007 CR1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278116 2007 CA4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278117 2007 CA5 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
278118 2007 CX8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278119 2007 CE10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
278120 2007 CB12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278121 2007 CY13 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278122 2007 CG19 05/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
278123 2007 CM21 06/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
278124 2007 CM28 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278125 2007 CG33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
278126 2007 CP34 06/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
278127 2007 CG36 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
278128 2007 CB40 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
278129 2007 CT44 08/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
278130 2007 CH45 08/02/2007 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
278131 2007 CZ45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
278132 2007 CD46 08/02/2007 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
278133 2007 CZ47 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
278134 2007 CJ51 11/02/2007 Antares ARO 860 m MPC · JPL
278135 2007 CS51 08/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
278136 2007 CF52 09/02/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
278137 2007 CH52 10/02/2007 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
278138 2007 CU52 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
278139 2007 CZ52 13/02/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
278140 2007 CL59 10/02/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
278141 Tatooine 2007 CS61 15/02/2007 Taunus S. Karge, E. Schwab 960 m MPC · JPL
278142 2007 CG62 10/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
278143 2007 CN62 13/02/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
278144 2007 CX64 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
278145 2007 CD66 09/02/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
278146 2007 DW2 16/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
278147 2007 DA3 16/02/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
278148 2007 DP5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278149 2007 DB12 16/02/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
278150 2007 DO15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278151 2007 DP17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278152 2007 DD19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
278153 2007 DN19 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278154 2007 DR21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
278155 2007 DA23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
278156 2007 DZ28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
278157 2007 DM33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278158 2007 DS33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278159 2007 DA34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
278160 2007 DJ34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278161 2007 DH35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278162 2007 DN35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
278163 2007 DO35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
278164 2007 DZ38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278165 2007 DE41 20/02/2007 Lulin Observatory LUSS 740 m MPC · JPL
278166 2007 DY52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
278167 2007 DX54 21/02/2007 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
278168 2007 DE55 21/02/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
278169 2007 DU55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278170 2007 DE56 21/02/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
278171 2007 DA71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278172 2007 DM72 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278173 2007 DK82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278174 2007 DR82 23/02/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
278175 2007 DS82 23/02/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
278176 2007 DX82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
278177 2007 DF86 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278178 2007 DT88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278179 2007 DO90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278180 2007 DC91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278181 2007 DD92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278182 2007 DV96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278183 2007 DV97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278184 2007 DR98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
278185 2007 DE99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278186 2007 DB106 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
278187 2007 DT110 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278188 2007 DW110 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278189 2007 DO114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
278190 2007 EP1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
278191 2007 EH2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
278192 2007 ED4 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278193 2007 EF4 09/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
278194 2007 EC11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
278195 2007 ET11 09/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
278196 2007 EJ12 09/03/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
278197 Touvron 2007 EL12 09/03/2007 Nogales J.-C. Merlin 4,5 km MPC · JPL
278198 2007 EO12 09/03/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
278199 2007 EU22 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
278200 Olegpopov 2007 EV26 11/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 2,7 km MPC · JPL