Danh sách tiểu hành tinh/27701–27800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27701 1983 QR 30/08/1983 Palomar J. Gibson 1,4 km MPC · JPL
27702 1984 SE1 27/09/1984 Kleť A. Mrkos 8,9 km MPC · JPL
27703 1984 SA2 29/09/1984 Kleť A. Mrkos 5,4 km MPC · JPL
27704 1984 WB4 27/11/ 1984 Caussols CERGA 5,7 km MPC · JPL
27705 1985 DU1 16/02/1985 La Silla H. Debehogne 4,6 km MPC · JPL
27706 Strogen 1985 TM3 11/10/1985 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 11 km MPC · JPL
27707 1986 QY3 31/08/1986 La Silla H. Debehogne 4,4 km MPC · JPL
27708 1987 WP 20/11/ 1987 Palomar J. Alu, E. F. Helin 6,2 km MPC · JPL
27709 Orenburg 1988 CU3 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
27710 Henseling 1988 RY1 07/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,7 km MPC · JPL
27711 Kirschvink 1988 VT4 04/11/ 1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,3 km MPC · JPL
27712 Coudray 1988 VR7 03/11/ 1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,5 km MPC · JPL
27713 1989 AA 02/01/1989 Palomar E. F. Helin 2,6 km MPC · JPL
27714 Dochu 1989 BR 29/01/1989 Tokushima M. Iwamoto, T. Furuta 3,0 km MPC · JPL
27715 1989 CR1 05/02/1989 Gekko Y. Oshima 6,4 km MPC · JPL
27716 Nobuyuki 1989 CX1 13/02/1989 Geisei T. Seki 6,3 km MPC · JPL
27717 1989 CF3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
27718 Gouda 1989 GH3 02/04/1989 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
27719 Fast 1989 SR3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 15 km MPC · JPL
27720 1989 UP3 26/10/1989 Palomar E. F. Helin 2,8 km MPC · JPL
27721 1989 WJ 20/11/ 1989 Gekko Y. Oshima 6,1 km MPC · JPL
27722 1990 OB2 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 7,1 km MPC · JPL
27723 1990 QA 19/08/1990 Siding Spring R. H. McNaught 18 km MPC · JPL
27724 Jeannoel 1990 QA1 21/08/1990 Haute Provence E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
27725 1990 QF4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 5,3 km MPC · JPL
27726 1990 QM5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 9,6 km MPC · JPL
27727 1990 QM7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
27728 1990 QD8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
27729 1990 QK9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
27730 1990 QU9 26/08/1990 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
27731 1990 RK3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
27732 1990 RH7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,5 km MPC · JPL
27733 1990 RM7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 7,2 km MPC · JPL
27734 1990 RA8 14/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
27735 1990 SZ5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
27736 Ekaterinburg 1990 SA6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
27737 1990 SA8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
27738 1990 TT4 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 15 km MPC · JPL
27739 Kimihiro 1990 UV 17/10/1990 Geisei T. Seki 2,2 km MPC · JPL
27740 Obatomoyuki 1990 UC1 20/10/1990 Geisei T. Seki 4,7 km MPC · JPL
27741 1990 UJ4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
27742 1990 UP4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
27743 1990 VM 08/11/ 1990 Siding Spring R. H. McNaught 14 km MPC · JPL
27744 1990 VO6 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
27745 1990 WS 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
27746 1990 WE3 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
27747 1990 YW 18/12/1990 Palomar E. F. Helin 9,6 km MPC · JPL
27748 Vivianhoette 1991 AL 09/01/1991 Yatsugatake S. Izumikawa, O. Muramatsu 4,5 km MPC · JPL
27749 1991 BJ2 23/01/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
27750 1991 CW2 14/02/1991 Palomar E. F. Helin 4,2 km MPC · JPL
27751 1991 FQ2 20/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
27752 1991 GL8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
27753 1991 PF5 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
27754 1991 PP9 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
27755 1991 PD11 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
27756 1991 PS14 06/08/1991 Palomar H. E. Holt 1,6 km MPC · JPL
27757 1991 PO18 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
27758 Michelson 1991 RJ4 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,3 km MPC · JPL
27759 1991 RE6 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,6 km MPC · JPL
27760 1991 RB7 02/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
27761 1991 RL13 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
27762 1991 RD16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,8 km MPC · JPL
27763 1991 RN22 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
27764 von Flüe 1991 RV40 10/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,7 km MPC · JPL
27765 Brockhaus 1991 RJ41 10/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,6 km MPC · JPL
27766 1991 TO 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
27767 1991 TP 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 13 km MPC · JPL
27768 1991 UV1 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
27769 1991 UA3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,0 km MPC · JPL
27770 1991 VF1 04/11/ 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
27771 1991 VY2 05/11/ 1991 Dynic A. Sugie 4,0 km MPC · JPL
27772 1991 VD6 02/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
27773 1991 VN8 04/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
27774 1991 YB1 29/12/1991 Haute Provence E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
27775 Lilialmanzor 1992 CA3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
27776 Cortland 1992 DH1 25/02/1992 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 3,1 km MPC · JPL
27777 1992 DN3 25/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
27778 1992 DF6 29/02/1992 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
27779 1992 DY8 29/02/1992 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
27780 1992 ER18 01/03/1992 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
27781 1992 EE19 01/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
27782 1992 EH24 02/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
27783 1992 GV3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
27784 1992 OE 27/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
27785 1992 OE3 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
27786 1992 PN1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
27787 1992 UO6 28/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,5 km MPC · JPL
27788 1993 AS 13/01/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 13 km MPC · JPL
27789 Astrakhan 1993 BB7 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
27790 Urashimataro 1993 CG1 13/02/1993 Geisei T. Seki 11 km MPC · JPL
27791 Masaru 1993 DD1 24/02/1993 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 3,1 km MPC · JPL
27792 Fridakahlo 1993 DR2 20/02/1993 Caussols E. W. Elst 8,9 km MPC · JPL
27793 1993 FL1 25/03/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,2 km MPC · JPL
27794 1993 FY5 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
27795 1993 FO12 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
27796 1993 FK13 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
27797 1993 FQ17 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
27798 1993 FJ19 17/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
27799 1993 FQ23 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
27800 1993 FA28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL