Danh sách tiểu hành tinh/26701–26800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
26701 2001 FH134 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
26702 Naber 2001 FK143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
26703 Price 2001 FB144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
26704 2001 FW144 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
26705 2001 FL145 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 21 km MPC · JPL
26706 2001 FA154 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
26707 Navrazhnykh 2001 FP155 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
26708 2001 FG158 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
26709 2001 FX158 28/03/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
26710 2001 FY158 28/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
26711 Rebekahbau 2001 FQ170 24/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
26712 Stewart 2001 FV180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
26713 Iusukyin 2001 GR 13/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
26714 2001 GL1 13/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
26715 South Dakota 2001 HJ 16/04/2001 Badlands R. Dyvig 5,3 km MPC · JPL
26716 2001 HZ3 18/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
26717 Jasonye 2001 HL5 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
26718 2001 HP5 18/04/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
26719 2001 HQ5 18/04/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
26720 Yangxinyan 2001 HB6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26721 2001 HG6 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
26722 2001 HK7 21/04/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
26723 2001 HE8 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
26724 2001 HU8 16/04/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
26725 2001 HH9 16/04/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
26726 2001 HD10 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26727 Wujunjun 2001 HK10 16/04/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
26728 Luwenqi 2001 HM10 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
26729 2001 HE12 18/04/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
26730 2001 HJ13 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26731 2001 HE14 23/04/2001 Reedy Creek J. Broughton 8,0 km MPC · JPL
26732 Damianpeach 2001 HB16 22/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
26733 Nanavisitor 2001 HC16 22/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
26734 Terryfarrell 2001 HG16 23/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
26735 2001 HL27 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
26736 Rojeski 2001 HM27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
26737 Adambradley 2001 HQ28 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
26738 Lishizhen 2001 HB32 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
26739 Hemaeberhart 2001 HV32 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
26740 Camacho 2001 HN34 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
26741 2001 HZ35 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
26742 2001 HW36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
26743 Laichinglung 2001 HE38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
26744 Marthahaynes 2001 HF43 16/04/2001 Anderson Mesa NEAT 2,0 km MPC · JPL
26745 Szeglin 2001 HV45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
26746 2001 HW46 18/04/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
26747 2001 HC47 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26748 Targovnik 2001 HP50 23/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
26749 2001 HT52 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
26750 2001 HJ55 24/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
26751 2001 HP64 27/04/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
26752 2001 HU65 30/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
26753 2001 HM66 24/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
26754 2001 JL4 15/05/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
26755 2001 KT6 17/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
26756 2001 KW7 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
26757 Bastei 2001 KU17 20/05/2001 Drebach Drebach Obs. 6,1 km MPC · JPL
26758 2001 KV19 22/05/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
26759 2001 KS22 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
26760 2001 KP41 23/05/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
26761 Stromboli 2033 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 17 km MPC · JPL
26762 2564 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
26763 Peirithoos 2706 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
26764 2800 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
26765 3038 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
26766 3052 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
26767 4084 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
26768 4608 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
26769 4658 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
26770 4734 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
26771 4846 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
26772 6033 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
26773 3254 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
26774 4189 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
26775 4205 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
26776 4236 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
26777 1225 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
26778 1354 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
26779 2191 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
26780 2313 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
26781 3182 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
26782 4174 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
26783 1085 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
26784 2103 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
26785 2496 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
26786 3382 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
26787 4265 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
26788 4321 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
26789 5092 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
26790 5235 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
26791 5282 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
26792 1975 LY 08/06/1975 El Leoncito M. R. Cesco 6,7 km MPC · JPL
26793 Bolshoi 1977 AC2 13/01/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 7,7 km MPC · JPL
26794 Yukioniimi 1977 DG3 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 3,9 km MPC · JPL
26795 Basilashvili 1978 SD8 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 2,7 km MPC · JPL
26796 1978 VO6 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
26797 1978 VS8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
26798 1979 QG2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,6 km MPC · JPL
26799 1979 XL 15/12/1979 La Silla H. Debehogne, E. R. Netto 4,8 km MPC · JPL
26800 Gualtierotrucco 1981 EK1 06/03/1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis 5,3 km MPC · JPL