Danh sách tiểu hành tinh/27601–27700

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
27601 2001 FC29 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
27602 Chaselewis 2001 FA34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
27603 2001 FL162 30/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
27604 2001 FY174 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
27605 2001 HN9 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
27606 Davidli 2001 KW 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
27607 2001 KN1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27608 2001 KZ11 18/05/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
27609 2001 KO13 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
27610 Shixuanli 2001 KB16 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27611 2001 KB17 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
27612 2001 KG25 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27613 Annalou 2001 KV28 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
27614 2001 KN33 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
27615 Daniellu 2001 KX38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
27616 2001 KY42 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
27617 2001 KX44 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
27618 Ceilierin 2001 KL55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
27619 Ethanmessier 2001 KS57 25/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
27620 2001 KO61 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
27621 2001 KF67 26/05/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
27622 2001 KS71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
27623 2001 LE 03/06/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
27624 2001 MD3 19/06/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
27625 2001 MX3 16/06/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
27626 2001 NA 01/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
27627 2038 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
27628 2041 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
27629 2054 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
27630 2228 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
27631 3106 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
27632 3539 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
27633 4005 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
27634 4200 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
27635 4528 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
27636 4778 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
27637 2070 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
27638 2287 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
27639 3156 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
27640 3273 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
27641 4131 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
27642 4281 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
27643 1093 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
27644 1343 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
27645 2074 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
27646 2266 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
27647 2312 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
27648 3222 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
27649 3327 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 8,9 km MPC · JPL
27650 5137 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
27651 2025 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
27652 2462 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
27653 4208 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
27654 5739 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
27655 1968 OK 18/07/1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofré 6,2 km MPC · JPL
27656 1974 OU1 26/07/1974 El Leoncito M. R. Cesco 9,8 km MPC · JPL
27657 Berkhey 1974 PC 12/08/1974 Palomar T. Gehrels 2,7 km MPC · JPL
27658 Dmitrijbagalej 1978 RV 01/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 8,9 km MPC · JPL
27659 Dolsky 1978 SO7 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 7,8 km MPC · JPL
27660 Waterwayuni 1978 TR7 02/10/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 9,8 km MPC · JPL
27661 1978 UK6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 4,5 km MPC · JPL
27662 1978 UK7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 4,2 km MPC · JPL
27663 1978 VP4 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
27664 1978 VX5 06/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
27665 1978 VZ5 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
27666 1978 VU6 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
27667 1979 KJ 19/05/1979 La Silla R. M. West 7,8 km MPC · JPL
27668 1979 ME4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
27669 1979 MQ4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
27670 1979 MY6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
27671 1979 MG7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
27672 1980 FA1 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,8 km MPC · JPL
27673 1980 UN1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
27674 1980 UR1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
27675 Paulmaley 1981 CH 02/02/1981 Kleť L. Brožek 5,1 km MPC · JPL
27676 1981 DH3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
27677 1981 EV3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
27678 1981 EX3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
27679 1981 EA5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
27680 1981 EQ8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
27681 1981 EG10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,2 km MPC · JPL
27682 1981 EC17 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
27683 1981 ED20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
27684 1981 EX20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
27685 1981 EE21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
27686 1981 ES21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
27687 1981 EM23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
27688 1981 EX23 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
27689 1981 EU25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
27690 1981 EL27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
27691 1981 EA29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
27692 1981 EC34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
27693 1981 EG34 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
27694 1981 EX34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
27695 1981 EW36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
27696 1981 EG40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,6 km MPC · JPL
27697 1981 EM45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
27698 1981 EN47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
27699 1982 JV1 15/05/1982 Palomar Palomar Obs. 5,6 km MPC · JPL
27700 1982 SW3 28/09/1982 Palomar J. Gibson 2,9 km MPC · JPL