Danh sách tiểu hành tinh/274101–274200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274101 2008 CG181 10/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
274102 2008 CF195 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
274103 2008 CJ195 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
274104 2008 CK199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
274105 2008 DC4 26/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 680 m MPC · JPL
274106 2008 DO19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
274107 2008 DL21 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274108 2008 DP22 29/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
274109 2008 DB23 26/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
274110 2008 DH26 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274111 2008 DV29 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274112 2008 DW38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
274113 2008 DW45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274114 2008 DU47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
274115 2008 DX66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274116 2008 DW73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
274117 2008 DX82 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
274118 2008 DH83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274119 2008 DG88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274120 2008 EJ2 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274121 2008 EY40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274122 2008 EB43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
274123 2008 EX46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
274124 2008 ET47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274125 2008 EV47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274126 2008 EN52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274127 2008 ER54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
274128 2008 EB60 08/03/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
274129 2008 EF89 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
274130 2008 EZ96 07/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
274131 2008 EE121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274132 2008 EF132 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
274133 2008 EA139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
274134 2008 EU151 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
274135 2008 FN4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
274136 2008 FP5 28/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,0 km MPC · JPL
274137 Angelaglinos 2008 FC6 28/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 6,1 km MPC · JPL
274138 2008 FU6 29/03/2008 Catalina CSS APO 750 m MPC · JPL
274139 2008 FE15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274140 2008 FS25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274141 2008 FV50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274142 2008 FW54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
274143 2008 FF56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
274144 2008 FP60 29/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
274145 2008 FX65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
274146 2008 FD66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274147 2008 FE66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
274148 2008 FU66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274149 2008 FA67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274150 2008 FK68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274151 2008 FS70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274152 2008 FB76 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
274153 2008 FX76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
274154 2008 FJ97 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
274155 2008 FH102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274156 2008 FH103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
274157 2008 FS103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274158 2008 FY104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274159 2008 FM105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274160 2008 FR113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274161 2008 FA116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274162 2008 FH124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
274163 2008 FK125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
274164 2008 FX126 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274165 2008 FU128 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
274166 2008 FL129 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274167 2008 FH130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274168 2008 GZ11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274169 2008 GB37 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
274170 2008 GB39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
274171 2008 GM47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
274172 2008 GZ47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
274173 2008 GT60 05/04/2008 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
274174 2008 GT64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274175 2008 GC65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274176 2008 GW67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274177 2008 GE69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
274178 2008 GJ69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
274179 2008 GZ69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
274180 2008 GB70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
274181 2008 GN79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
274182 2008 GA85 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
274183 2008 GT92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
274184 2008 GX104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
274185 2008 GG115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274186 2008 GH118 11/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
274187 2008 GG119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
274188 2008 GL125 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
274189 2008 GG131 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
274190 2008 GB146 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
274191 2008 HU3 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 960 m MPC · JPL
274192 2008 HT6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274193 2008 HX12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274194 2008 HC14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274195 2008 HX16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274196 2008 HC21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
274197 2008 HE21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274198 2008 HY22 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274199 2008 HC31 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274200 2008 HP33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL