Danh sách tiểu hành tinh/275101–275200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275101 2009 VB39 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
275102 2009 VF41 09/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275103 2009 VK41 09/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
275104 2009 VF42 11/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 4,8 km MPC · JPL
275105 2009 VM42 14/11/2009 Nazaret G. Muler 4,6 km MPC · JPL
275106 Sarahdubeyjames 2009 VP42 14/11/2009 Mayhill N. Falla 3,5 km MPC · JPL
275107 2009 VN43 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275108 2009 VO43 09/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
275109 2009 VM44 14/11/2009 Mayhill A. Lowe 980 m MPC · JPL
275110 2009 VE45 11/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275111 2009 VN45 15/11/2009 Kachina J. Hobart 980 m MPC · JPL
275112 2009 VP47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
275113 2009 VZ48 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
275114 2009 VF49 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
275115 2009 VC55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
275116 2009 VD57 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
275117 2009 VE57 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
275118 2009 VV57 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
275119 2009 VC58 15/11/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
275120 2009 VG59 08/11/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
275121 2009 VC60 09/11/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
275122 2009 VN60 11/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
275123 2009 VX62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275124 2009 VO63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275125 2009 VR64 09/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
275126 2009 VB66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
275127 2009 VN66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275128 2009 VV66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275129 2009 VA67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275130 2009 VF67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275131 2009 VO67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275132 2009 VC68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
275133 2009 VJ69 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
275134 2009 VX69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
275135 2009 VC71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
275136 2009 VY71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
275137 2009 VP72 15/11/2009 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
275138 2009 VC74 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275139 2009 VL75 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
275140 2009 VN75 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
275141 2009 VL76 15/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
275142 2009 VZ76 08/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
275143 2009 VS77 09/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
275144 2009 VP78 09/11/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
275145 2009 VK80 11/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
275146 2009 VG81 15/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
275147 2009 VN84 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
275148 2009 VV85 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275149 2009 VP86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275150 2009 VA89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
275151 2009 VZ91 09/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
275152 2009 VW94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275153 2009 VZ94 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
275154 2009 VW95 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
275155 2009 VA104 09/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
275156 2009 VU104 09/11/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
275157 2009 VZ110 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275158 2009 VD111 10/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
275159 2009 VM111 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
275160 2009 VN116 15/11/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275161 2009 WU4 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
275162 2009 WC6 17/11/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275163 2009 WG9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275164 2009 WM9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275165 2009 WM10 19/11/2009 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
275166 2009 WQ10 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275167 2009 WW15 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
275168 2009 WC24 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275169 2009 WW29 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275170 2009 WM31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
275171 2009 WQ31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275172 2009 WX31 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275173 2009 WX33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
275174 2009 WE34 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275175 2009 WY34 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
275176 2009 WS38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
275177 2009 WX39 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
275178 2009 WP40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275179 2009 WC41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275180 2009 WQ43 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
275181 2009 WH52 17/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
275182 2009 WS58 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
275183 2009 WP62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
275184 2009 WG65 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
275185 2009 WB76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
275186 2009 WU76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
275187 2009 WN77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
275188 2009 WG78 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275189 2009 WS79 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
275190 2009 WW85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
275191 2009 WE86 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
275192 2009 WO97 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
275193 2009 WF102 22/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
275194 2009 WK120 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275195 2009 WE126 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
275196 2009 WP133 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
275197 2009 WT133 22/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
275198 2009 WY134 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
275199 2009 WM140 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
275200 2009 WV152 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL