Danh sách tiểu hành tinh/274001–274100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274001 2007 PG1 04/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 4,0 km MPC · JPL
274002 2007 PW12 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
274003 2007 PF17 09/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,9 km MPC · JPL
274004 2007 PS21 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
274005 2007 PX23 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
274006 2007 PJ38 14/08/2007 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
274007 2007 PN39 15/08/2007 Altschwendt W. Ries 3,7 km MPC · JPL
274008 2007 PC41 13/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
274009 2007 PH45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274010 2007 PG46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274011 2007 PA50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274012 2007 QY5 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
274013 2007 QB10 22/08/2007 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
274014 2007 QS10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274015 2007 QS15 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
274016 2007 RL4 03/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
274017 2007 RU4 03/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274018 2007 RB6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
274019 2007 RL15 12/09/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,6 km MPC · JPL
274020 Skywalker 2007 RW15 12/09/2007 Taunus S. Karge, E. Schwab 4,4 km MPC · JPL
274021 2007 RB18 12/09/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,8 km MPC · JPL
274022 2007 RZ18 13/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
274023 2007 RE21 03/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
274024 2007 RK21 03/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
274025 2007 RM22 03/09/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
274026 2007 RT29 04/09/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
274027 2007 RE50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274028 2007 RF77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274029 2007 RS91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
274030 2007 RH95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274031 2007 RE113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274032 2007 RL124 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
274033 2007 RG134 12/09/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
274034 2007 RH137 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274035 2007 RR144 14/09/2007 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
274036 2007 RM164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274037 2007 RG188 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
274038 2007 RY208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
274039 2007 RL211 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274040 2007 RZ215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274041 2007 RL246 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274042 2007 RJ275 06/09/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
274043 2007 RU279 08/09/2007 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
274044 2007 RY279 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
274045 2007 RQ295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
274046 2007 RP310 06/09/2007 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
274047 2007 RX311 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
274048 2007 RC312 11/09/2007 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
274049 2007 RK315 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
274050 2007 RT319 13/09/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
274051 2007 RC321 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
274052 2007 SC1 19/09/2007 Mayhill A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
274053 2007 SM20 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274054 2007 TA9 06/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
274055 2007 TW18 09/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
274056 2007 TP24 11/10/2007 Eskridge G. Hug 5,6 km MPC · JPL
274057 2007 TW58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
274058 2007 TD69 13/10/2007 Altschwendt W. Ries 3,9 km MPC · JPL
274059 2007 TB95 07/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
274060 2007 TF111 08/10/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
274061 2007 TC135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274062 2007 TH147 07/10/2007 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
274063 2007 TZ149 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
274064 2007 TM274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274065 2007 TR283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
274066 2007 TB287 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
274067 2007 TZ421 15/10/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
274068 2007 TN428 11/10/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
274069 2007 VU188 12/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
274070 2007 VL193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
274071 2007 XE4 03/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
274072 2007 XM17 08/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
274073 2007 XH32 15/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
274074 2007 XO33 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
274075 2007 XV38 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
274076 2007 YW21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
274077 2007 YK34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274078 2007 YT43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274079 2008 AE25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274080 2008 AJ25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
274081 2008 AB33 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274082 2008 AM60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
274083 2008 AK85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274084 Baldone 2008 AU101 03/01/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 2,0 km MPC · JPL
274085 2008 AF112 12/01/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
274086 2008 BN23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
274087 2008 BF40 31/01/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
274088 2008 BT49 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
274089 2008 CA16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274090 2008 CJ52 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274091 2008 CE63 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
274092 2008 CZ71 09/02/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
274093 2008 CO73 06/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
274094 2008 CS91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
274095 2008 CQ94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274096 2008 CZ115 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
274097 2008 CS135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
274098 2008 CA149 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
274099 2008 CF172 12/02/2008 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
274100 2008 CX174 13/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL