Danh sách tiểu hành tinh/274201–274300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274201 2008 HY33 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274202 2008 HJ44 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
274203 2008 HT44 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
274204 2008 HX50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274205 2008 HE52 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
274206 2008 HF55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274207 2008 HE58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
274208 2008 HF62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274209 2008 HN65 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274210 2008 HV66 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
274211 2008 HQ67 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
274212 2008 JX 01/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
274213 Satriani 2008 JA6 05/05/2008 Nogales J.-C. Merlin 780 m MPC · JPL
274214 2008 JY6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274215 2008 JA7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
274216 2008 JK16 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
274217 2008 JO29 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274218 2008 JU30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274219 2008 JB36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
274220 2008 JG36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
274221 2008 JY37 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
274222 2008 JS40 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274223 2008 KV4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274224 2008 KU5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274225 2008 KR20 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
274226 2008 KX30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274227 2008 KF31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274228 2008 KR31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
274229 2008 KL34 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274230 2008 KU36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
274231 2008 KJ40 29/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 970 m MPC · JPL
274232 2008 LL12 02/06/2008 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 1,0 km MPC · JPL
274233 2008 LN15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274234 2008 LO16 13/06/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
274235 2008 MJ2 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274236 2008 MF5 28/06/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
274237 2008 MG5 28/06/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
274238 2008 NF1 03/07/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,0 km MPC · JPL
274239 2008 NK1 03/07/2008 Grove Creek F. Tozzi 4,0 km MPC · JPL
274240 2008 NS2 10/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
274241 2008 NH5 05/07/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
274242 2008 OW 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
274243 2008 OH3 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
274244 2008 OL3 27/07/2008 Bisei SG Center BATTeRS 900 m MPC · JPL
274245 2008 OS6 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
274246 Reggiacaserta 2008 OY9 31/07/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,7 km MPC · JPL
274247 2008 OJ11 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
274248 2008 OO12 29/07/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
274249 2008 OU13 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
274250 2008 OH19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274251 2008 OQ19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274252 2008 OW19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274253 2008 OD20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274254 2008 OO20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274255 2008 OS20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274256 2008 OV20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
274257 2008 OY20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274258 2008 OP21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274259 2008 OZ23 31/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274260 2008 OH25 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
274261 2008 PS 01/08/2008 Dauban F. Kugel 790 m MPC · JPL
274262 2008 PT 01/08/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
274263 2008 PJ5 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
274264 2008 PZ6 05/08/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,3 km MPC · JPL
274265 2008 PJ7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
274266 2008 PB8 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
274267 2008 PG8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
274268 2008 PQ9 08/08/2008 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
274269 2008 PM11 08/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
274270 2008 PP11 09/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
274271 2008 PZ11 10/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 780 m MPC · JPL
274272 2008 PC12 10/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 9,7 km MPC · JPL
274273 2008 PQ12 09/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
274274 2008 PB13 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
274275 2008 PG14 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
274276 2008 PA16 08/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
274277 2008 PU18 05/08/2008 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
274278 2008 PM20 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
274279 2008 PK21 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
274280 2008 PQ21 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
274281 2008 QK2 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
274282 2008 QW2 24/08/2008 Marly P. Kocher 2,7 km MPC · JPL
274283 2008 QX2 24/08/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
274284 2008 QM6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
274285 2008 QJ8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
274286 2008 QB9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
274287 2008 QO9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
274288 2008 QC10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
274289 2008 QV12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
274290 2008 QX13 27/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
274291 2008 QF14 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274292 2008 QQ16 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
274293 2008 QU16 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
274294 2008 QR17 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
274295 2008 QN18 28/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,8 km MPC · JPL
274296 2008 QJ19 27/08/2008 Kleť Kleť Obs. 5,3 km MPC · JPL
274297 2008 QN19 29/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,2 km MPC · JPL
274298 2008 QL22 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
274299 2008 QM22 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
274300 UNESCO 2008 QG24 25/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL