Danh sách tiểu hành tinh/271101–271200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271101 2003 QF94 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
271102 2003 QD96 30/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
271103 2003 QZ98 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271104 2003 QV100 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
271105 2003 QT101 29/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
271106 2003 QL114 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
271107 2003 RK 02/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
271108 2003 RP4 03/09/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
271109 2003 RV10 13/09/2003 Great Shefford P. Birtwhistle 1,7 km MPC · JPL
271110 2003 RO11 15/09/2003 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
271111 2003 RH17 15/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
271112 2003 RK18 14/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
271113 2003 RR22 15/09/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
271114 2003 RV25 15/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
271115 2003 SQ2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271116 2003 ST2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271117 2003 SP5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271118 2003 SB6 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271119 2003 SE8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
271120 2003 ST15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271121 2003 SB22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271122 2003 SB30 18/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271123 2003 SN42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
271124 2003 SM43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
271125 2003 SK47 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
271126 2003 SE53 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271127 2003 SQ57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
271128 2003 SM62 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
271129 2003 SU62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271130 2003 SV63 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
271131 2003 SA71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271132 2003 SJ74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
271133 2003 SU76 19/09/2003 Uccle Uccle Obs. 2,4 km MPC · JPL
271134 2003 SL78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
271135 2003 SB106 20/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
271136 2003 SW111 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
271137 2003 SS113 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271138 2003 ST118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271139 2003 SX123 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271140 2003 SG132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
271141 2003 SN134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
271142 2003 SL139 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
271143 2003 SM144 19/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
271144 2003 SB155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
271145 2003 SV158 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271146 2003 ST161 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
271147 2003 SF162 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
271148 2003 SW164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
271149 2003 SS166 21/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271150 2003 SL169 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
271151 2003 SZ169 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271152 2003 SO170 22/09/2003 Uccle T. Pauwels 940 m MPC · JPL
271153 2003 SV176 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
271154 2003 SL178 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
271155 2003 SE195 20/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
271156 2003 SV197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
271157 2003 SE210 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
271158 2003 SY211 25/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
271159 2003 SY225 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271160 2003 SQ228 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
271161 2003 SC229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271162 2003 SS230 24/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
271163 2003 SK231 24/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
271164 2003 SW235 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
271165 2003 SV238 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271166 2003 SE243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271167 2003 SS250 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271168 2003 SV254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271169 2003 SW254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271170 2003 SM260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271171 2003 SF264 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271172 2003 SA265 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271173 2003 SM265 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271174 2003 SW269 24/09/2003 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
271175 2003 SZ269 24/09/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
271176 2003 SO273 28/09/2003 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,6 km MPC · JPL
271177 2003 SJ275 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271178 2003 SX278 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271179 2003 SH281 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
271180 2003 SM282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
271181 2003 SZ284 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
271182 2003 SA285 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271183 2003 SW297 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,00 km MPC · JPL
271184 2003 SF298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
271185 2003 SP300 17/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
271186 2003 ST303 17/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
271187 2003 SJ304 17/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
271188 2003 SK305 17/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
271189 2003 SC309 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271190 2003 SN309 27/09/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
271191 2003 SQ310 28/09/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
271192 2003 SG315 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
271193 2003 SH320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271194 2003 SA321 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
271195 2003 SF321 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
271196 2003 SM321 20/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
271197 2003 SB325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271198 2003 SE328 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271199 2003 SM329 22/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
271200 2003 SO329 22/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL