Danh sách tiểu hành tinh/272101–272200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
272101 2005 GE195 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
272102 2005 GS214 06/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
272103 2005 HS1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272104 2005 JF24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
272105 2005 JW49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272106 2005 JJ75 09/05/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
272107 2005 JM82 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
272108 2005 JK95 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
272109 2005 JW96 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
272110 2005 JK102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272111 2005 JM123 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272112 2005 JK127 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
272113 2005 JU149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
272114 2005 JU185 11/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272115 2005 KM5 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272116 2005 KF6 16/05/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
272117 2005 LE10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272118 2005 LT25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272119 2005 LM33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272120 2005 LX33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
272121 2005 LE40 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
272122 2005 MX5 21/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272123 2005 MZ10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
272124 2005 MD11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
272125 2005 MT21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272126 2005 MP25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272127 2005 MC29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
272128 2005 MM30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
272129 2005 ME31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272130 2005 MH32 28/06/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
272131 2005 MQ34 29/06/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
272132 2005 MN35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272133 2005 MY39 29/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
272134 2005 MN42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272135 2005 MM45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
272136 2005 MA46 27/06/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
272137 2005 MO48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
272138 2005 MO53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
272139 2005 MS53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
272140 2005 MR54 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
272141 2005 NH8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
272142 2005 NP8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
272143 2005 NG9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272144 2005 NB11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
272145 2005 NB21 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 7,3 km MPC · JPL
272146 2005 NX21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
272147 2005 NH24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
272148 2005 NP27 05/07/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
272149 2005 NL28 05/07/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
272150 2005 NY36 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
272151 2005 NS50 05/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
272152 2005 NJ51 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
272153 2005 NF53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
272154 2005 NV59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
272155 2005 NS69 04/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
272156 2005 NJ77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
272157 2005 NU81 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
272158 2005 NX87 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272159 2005 NC91 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
272160 2005 ND95 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
272161 2005 NP97 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
272162 2005 NM99 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
272163 2005 NB117 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 730 m MPC · JPL
272164 2005 NU124 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
272165 2005 OA1 19/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
272166 2005 OE1 19/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
272167 2005 OH1 19/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
272168 2005 OS3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
272169 2005 OT5 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
272170 2005 OA7 28/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272171 2005 OH10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272172 2005 OM10 27/07/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
272173 2005 OW10 27/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272174 2005 OU11 29/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272175 2005 OF17 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272176 2005 OR21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272177 2005 OO23 30/07/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
272178 2005 OA28 30/07/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
272179 2005 OC29 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272180 2005 OS31 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272181 2005 PU4 07/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
272182 2005 PT6 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272183 2005 PC16 04/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272184 2005 PZ17 12/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2,1 km MPC · JPL
272185 2005 PV18 11/08/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 670 m MPC · JPL
272186 2005 PX19 06/08/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
272187 2005 PP23 08/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 830 m MPC · JPL
272188 2005 PC29 06/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272189 2005 QE1 22/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
272190 2005 QY1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272191 2005 QR3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
272192 2005 QG4 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272193 2005 QP6 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
272194 2005 QA7 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272195 2005 QS7 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
272196 2005 QB9 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
272197 2005 QF9 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
272198 2005 QC15 25/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
272199 2005 QA16 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
272200 2005 QO17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL