Danh sách tiểu hành tinh/271201–271300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271201 2003 SE335 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
271202 2003 SS352 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
271203 2003 SX354 23/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271204 2003 SB365 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
271205 2003 SZ376 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
271206 2003 SU385 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
271207 2003 SQ389 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
271208 2003 SR392 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
271209 2003 SW395 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
271210 2003 SW410 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
271211 2003 SY428 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
271212 2003 TC 01/10/2003 Wrightwood A. Grigsby 3,7 km MPC · JPL
271213 2003 TL6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
271214 2003 TX8 03/10/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
271215 2003 TT12 15/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
271216 Boblambert 2003 TO13 14/10/2003 New Milford John J. McCarthy Obs. 3,5 km MPC · JPL
271217 2003 TR15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
271218 2003 TV18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
271219 2003 TH20 14/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
271220 2003 TA29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271221 2003 TM35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
271222 2003 TY37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271223 2003 TP38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271224 2003 TE45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271225 2003 TN47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271226 2003 TL48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271227 2003 TY52 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271228 2003 TU54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271229 2003 TQ55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271230 2003 TA59 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
271231 2003 UE13 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
271232 2003 UZ13 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271233 2003 UM16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
271234 2003 UM17 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
271235 Bellay 2003 UX17 18/10/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 2,0 km MPC · JPL
271236 2003 UQ30 16/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
271237 2003 UZ43 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271238 2003 UY53 18/10/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
271239 2003 UU61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271240 2003 UR62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
271241 2003 UM64 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271242 2003 UP65 16/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
271243 2003 UK71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271244 2003 UM71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271245 2003 UM73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271246 2003 UT75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271247 2003 UB77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271248 2003 UZ77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271249 2003 UN78 18/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
271250 2003 UG80 16/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
271251 2003 UE92 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
271252 2003 UH93 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271253 2003 UP97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
271254 2003 UT102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
271255 2003 UW104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
271256 2003 UK106 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271257 2003 UA109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271258 2003 UH110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271259 2003 UQ122 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271260 2003 UD128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
271261 2003 UP141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
271262 2003 UR142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
271263 2003 UU147 18/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
271264 2003 UW150 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
271265 2003 UU158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
271266 2003 UA168 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
271267 2003 UC171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271268 2003 UR172 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271269 2003 UG183 21/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
271270 2003 UT188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271271 2003 UW190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
271272 2003 UD192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
271273 2003 UG198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271274 2003 UQ200 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271275 2003 UN201 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271276 2003 UD209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271277 2003 UY210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
271278 2003 UC217 21/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
271279 2003 UQ225 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
271280 2003 UB229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
271281 2003 UD232 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271282 2003 US233 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
271283 2003 UU238 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271284 2003 UP240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271285 2003 UU244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
271286 2003 UF245 24/10/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
271287 2003 UM247 24/10/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
271288 2003 UD257 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271289 2003 UW264 27/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271290 2003 UT268 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271291 2003 UA270 24/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
271292 2003 UA271 17/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
271293 2003 UB272 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271294 2003 UQ273 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271295 2003 US277 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
271296 2003 UD278 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271297 2003 UE298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271298 2003 UD299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271299 2003 UC304 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
271300 2003 UC318 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL